Leder av representantskapet, Julie Brodtkorb, etter møtet onsdag. Problemet for kontrollorganet er at det dukker opp stadig ny informasjon utenfra som reiser nye spørsmål. Det undergraver tillliten til hovedstyret. Foto: Terje Pedersen/Scanpix

Representantskapet i Norges Bank var ikke fornøyd med svarene det fikk på de 26 spørsmålene det stilte styret i sentralbanken. Derfor er det stilt oppfølgingsspørsmål.

– Vi trenger noe mer tid til å bearbeide det dokumentet vi har behandlet, sa hun til pressefolk.

Representantskapet har hatt en uke på seg til å vurdere svarene. Likevel har de flere spørsmål. Det er spesielt. Leder Julie Brodtkorb vil ikke svare på om det er uenighet innad i representantskapet.

Det kommer stadig nye opplysninger som undergraver tilliten til ansettelsesprosessen.

Hodejeger og barndomsvenn av Tangen, Harald Kringlebotn, var den som inviterte Tangen til den første lunch om jobben i London i begynnelsen av desember, og var med helt inn til avgjørelsen falt.

Norges Bank bekrefter at hodejeger Harald Kringlebotn var til stede på to viktige møter i ansettelsesprosessen rundt Nicolai Tangen som oljefond-sjef.

Kringlebotn skal ha informert hovedstyret om at han hadde en relasjon til Tangen på et møte 29. januar, melder NRK. De to kjente hverandre fra før, har Dagens Næringsliv tidligere meldt.

Harald Kringlebotn var også en av to konsulenter fra Russel Reynolds som deltok i et møte 5. mars. Der fikk ansettelsesutvalgets forslag om Tangen som foretrukket kandidat enstemmig tilslutning fra hovedstyret. (NTB)

Spørsmålet var om han loset sin venn frem til ansettelsen. Hvilken hatt hadde han på? Hodejeger eller venn? Dette berører habilitet. Man må forvente at Representantskapet stiller spørsmål ved om elementære habilitetsregler ble ivaretatt.

En nærmest umulig interessekonflikt

Finansprofessor ved Norges handelshøyskole (NHH), Karin Thorburn, sier til NTB at hun ser en rekke interessekonflikter hvis Tangens formue i AKO Capital skal forvaltes aktivt, mens han leder Oljefondet.

– Sett at oljefondet kjøper en eiendom i London eller noe annet som det viser seg at AKO Capital har eierinteresser i. Selv om ikke Tangen har vært involvert i transaksjonen, kan det oppstå tvil eller mistanke rundt hans interesser, sier Thorburn til NTB.

Må være hevet over tvil

– Dette handler om å ha et bredere perspektiv. Som sjef for oljefondet må han stå hevet over all tvil. Dette handler om hans rolle og hvordan det ser ut fra utsiden. Det kan overhodet ikke finnes slike forbindelser, framholder Thorburn, som har eierstyring som sitt spesialfelt.

– Det at det kan oppstå slike mistanker, kan skape problemer for ham og fondet, sier hun. (NTB)

Formuen må forvaltes passivt

Professor Thorburn sier den eneste løsning på konfliktene er at Tangens formue går inn i indeksfond. Men i brevet fra hovedstyret til representantskapet finnes det ingen tegn til at de tenker seg en slik mulighet, sier Thorburn.

– Det man kan lure på, er om det faktisk er mulig å unngå interessekonflikter, ettersom Tangen har en stor og aktiv forvaltet formue. Den eneste muligheten jeg ser, er at han legger sine personlige investeringer i brede indeksfond som blir passivt forvaltet. Men i brevet fra Norges Bank finnes det ingen tegn til at de tenker på eller vil kreve en slik løsning, sier Thorburn. (NTB)

Skatteparadis harmonerer ikke

Thorburn sier om Tangens bruk av skatteparadis at det ikke er ulovlig. Men som sjef for Oljefondet tar det seg ikke ut at leder velger løsninger som Norge ellers er mot.

– Igjen handler det om hvordan ting framstår. Det er jo velkjent at mange velstående velger å sette sine penger i skatteparadiser, og det er jo ikke ulovlig. Men som sjefen for oljefondet representerer man jo det offisielle Norge. Og når den norske staten er imot bruken av skatteparadiser, ser det jo ikke bra ut at man har en statsansatt oljefondssjef som bruker dem, mener Thorburn. (NTB)