Nytt

København, 19. mars. Foto: Steen Raaschou.

I Danmark mener eksperter at store deler av samfunnet nå kan gjenåpne. Koronasmitten vil likevel dø ut, ifølge Statens Serum Institut.

Det er overveiende sannsynlig at epidemien dør ut av seg selv hvis nedstengningen fortsetter, mener ekspertene.

– Likeledes ventes epidemien å dø ut for dersom man velger å gjenåpne grunnblokken, under forutsetning av at man fortsetter å holde fysisk avstand og opprettholder hygienetiltak, heter det i rapporten.

Grunnblokken er en beskrivelse av virksomheter som storsentre, idrett uten tilskuere, bibliotek, dyrehager, samt viktige offentlige arbeidsplasser som for eksempel forsvaret og arbeidstilsynet.

Rapporten beskriver både utviklingen av epidemien, nåværende tiltak og en rekke mulige utviklinger etter gjenåpning. Den er laget som grunnlag for politiske forhandlinger om exitstrategi.