Viggo Kristiansen sitter som forvaringsdømt på Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum. Han har snart sonet hele straffen på 21 år bak murene og har ikke vært prøveløslatt. Foto: Fredrik Hagen / NTB
Kriminalomsorgen anbefaler i en rapport at Viggo Kristiansen holdes i forvaring i minst fire år til, skriver VG.

Kriminalomsorgen mener det er fare for at Kristiansen vil begå alvorlig kriminalitet, og at 41-åringen har behov for en gradvis overgang til et fritt liv, heter det i en rapport VG har fått tilgang til.

I den blir gjentakelsesfaren vurdert som «reell og kvalifisert», og Kriminalomsorgen mener en forlenget forvaring er nødvendig av sikkerhetshensyn.

Rapporten viser til at det er rapportert om 30 hendelser med Kristiansen siden han startet soning. Brorparten er fra før 2012 og gjelder stort sett uakseptabel atferd, men han ble i 2009 dømt for drapstrusler mot en betjent i fengselet.

Ingen rapporter er skrevet på ham siden 2016, men det er fortsatt knyttet «betydelige utfordringer» til samhandling og samarbeid, ifølge Kriminalomsorgen.

Positiv utvikling

Samtidig beskrives en positiv utvikling hos 41-åringen, der han de siste årene har vist at han «fungerer godt innenfor de strenge og kontrollerte rammene som soning i fengsel med høyt sikkerhetsnivå gir».

Videre vises det blant annet til at han har jobbet aktivt for å få utdanning og arbeidserfaring fra fengsel, at han som gartner på Ila beskrives som «ansvarsfull, selvstendig og pliktoppfyllende» og at permisjonsopphold hos familien har skjedd uten anmerkninger.

– Endringene hans har til nå imidlertid blitt testet i svært begrenset omfang, noe som gjør det vanskelig å vurdere fremtidig risiko, understrekes det videre i rapporten.

Saken gjenåpnes

Kristiansen er dømt til forvaring i 21 år for å ha vært hovedmannen bak voldtektene av og drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. Han har hele veien nektet straffskyld. Nylig fikk han saken gjenåpnet.

Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel. Han har sonet ferdig.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.