NTB

Sivilrettsforvaltningen mener at Viggo Kristiansen bør søke uføretrygd på grunn av vanskene med å få jobb etter at han ble frikjent i Baneheia-saken.

I april ble det klart at staten vil gi Viggo Kristiansen 55 millioner kroner, etter at han urettmessig sonet nærmere 21 år i fengsel som dømt i Baneheia-saken. Kristiansen krever på sin side 90 millioner kroner, og hans advokat Brynjar Meling har varslet søksmål mot staten.

I erstatningsvedtaket fra Statens sivilrettsforvaltning, som Nettavisen har fått tilgang til, legger de til grunn at Kristiansen har fått redusert sin arbeidsevne med 50 prosent som følge av dommen og den tøffe soningen.

De viser også til «kravstillers evig tapte rykte som følge av omtalen i mediene, straffedommene (…), som synes å umuliggjøre et ansettelsesforhold».

De mener Kristiansen må «søke om uføretrygd for den arbeidsmessige arbeidsuførheten».

Carl Aasland Jerstad, som er en av Kristiansens advokater, mener Kristiansen ikke har rett på uføretrygd.

– Han er verken syk, har skade eller lyte, men vil ikke få arbeid som følge av sitt evige tapte rykte på grunn av Baneheia-saken, sier han til avisen.

Christine Wilberg, som har vært fungerende direktør i saken med kravet fra Kristiansen, sier at vurderingene har tatt utgangspunkt i erstatningskravet som er fremsatt på vegne av Kristiansen, og vedleggene som fulgte kravet.

– Påstandene kan belyses nærmere i en eventuell domstolsbehandling, dersom Kristiansen ønsker å ta erstatningskravet til retten. På generelt grunnlag vil vi bemerke at vi følger alminnelige bevisregler i erstatningssaker, skriver hun i en epost.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.