Tavle

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Smittevernveilederen for barnehagene er klar. Det blir en meget spesiell hverdag, og jeg tror det bryter fort sammen i flere barnehager.

Det er et ekstremt fokus på hygiene før, under og etter alt man driver med.

Barn er barn og trenger ofte nærhet og en hånd å holde i. Samtidig er det viktig at det er god avstand under måltider og aktiviteter.

Videre er barna delt inn i smågrupper, som byråkratene å har døpt til kohorter. Her er vi én voksen med ansvar for seks barn. En kohort kan samarbeide kun med en annen kohort. Det vil si om jeg må på toalettet, hjelpe et barn som har skadet seg, blitt syk så har den andre voksne ansvar for resterende 11 barn. Man kan jo tenke seg situasjonen hvis noe dukker opp i denne stunden.

Barn og voksne kan bytte kohort, men det er to dager med karantene før man kan gjøre dette. Bytte skjer derfor naturlig på mandag. Men hva ved sykdom eller ved at personale er hjemme med syke barn. Blir en vikar satt inn og personalet med fravær er tilbake etter f.eks en dag, da er vikaren satt ut av spill i to dager!!!noe som får direkte følger hvis det blir fraværende personal de neste dager.( Noe det ofte blir. Vi har gravide og mange med små barn i staben.)

Kohortene skal leke adskilt. Det vil si at områder over alt, inkludert i naturen må avgrenses for hver kohort. Her kan ikke Per leke med Kari hvis de ikke er i samme kohort, men befinner seg på samme lekearena.

Joda, dette er dugnaden sin. Byråkratene tenker smittevern, men vet lite om livet i barnehagen.