EU-domstolen ber Polen stanse loven som åpner for disiplinærtiltak mot dommere, inntil det er avgjort om den er i tråd med EU-regler.

Striden føyer seg inn i en bredere bekymring EU-kommisjonen har knyttet til utviklingen i Polen.

EU-kommisjonen mener loven, som gir makt til å etterforske og straffe vanlige dommere for deres kjennelser, er underlagt for mye politisk innflytelse.

De har krevd at EU-domstolen undersøker loven, noe som nå fører til at Polen blir bedt om å stanse den inntil det er fastslått om den er i tråd med EU-regler.

På tross av kjennelser i EU og Polens høyesterett, har ikke disiplinærloven blitt avviklet.

Kjøp Klanen her!