Nytt

Presentasjon av den offisielle oktoberfest-ølmuggen i forkant av Oktoberfest i Tyskland 2019. Foto: Reuters/Andreas Gebert/NTB Scanpix

Regjeringen i Tyskland rekker ut en hjelpende hånd til landets bryggerier under koronakrisen og slår inntil videre en strek over ølskatten.

– For å bedre lønnsomheten til bryggeriene i den vanskelige situasjonen vi nå står oppe i, og for å beskytte arbeidsplasser, har finansdepartementet og myndighetene i delstatene blitt enige om å utsette ølskatten, sier en talsmann for departementet.

Bryggeriene kan nå søke om å få utsatt årets skatteinnbetaling til 31. desember.

Kjøp Sammenstøt mellom sivilisasjoner? her!