Paolo Gentiloni mener hele det europeiske prosjektet står i fare dersom nord og sør ikke kan bli enige om økonomiske tiltak mot koronakrisen og hindre økte forskjeller mellom EU-landene. Arkivfoto: Francois Lenoir /Reuters / scanpix

Dersom koronakrisen øker de økonomiske forskjellene mellom EU-landene, blir det vanskelig å holde prosjektet samlet, sier økonomikommissær Paolo Gentiloni.

Den tidligere italienske statsministeren snakker i et radiointervju om et EU som knaker i sammenføyningene. Trusselen nå er at nord og sør ikke klarte å bli enige om økonomiske tiltak mot koronakrisen på et videotoppmøte før helgen.

Tyskland og andre nordeuropeiske land avviste et forslag fra ni land, blant dem Italia, Spania og Frankrike, om å utstede felles «koronaobligasjoner». Tyskernes nei var ventet, og Gentiloni tror ikke de vil ombestemme seg.

Tyskland har gjentatte ganger avvist å pådra seg fellesgjeld for eurosonen. De ser det som et forsøk fra land som bruker mer enn de har, til å låne penger med samme lave rente som land som har balanserte budsjetter.

Gentiloni sier det er avgjørende å få til enighet mellom Tyskland og landene i sør. Han foreslår å begynne med de målene man har felles.

– Vi trenger et nytt garantiinstrument for arbeidsledighet og en plan for å støtte næringslivet, og vi må ikke glemme den grønne omstillingen, sier kommissæren, som ikke har lagt bort tanken om obligasjoner helt.

– Det er en mulighet, men de kan ikke være generell fellesgjeld. Det vil aldri bli godtatt, vedgår han.