Illustrasjonsfoto: Vårt digitale helsevesen. HelseRespons og Helsenorge.no. Der kan man bestille legetime på nett, bestille pasientreiser, se på kjernejournalen sin, se pasientjournalen sin, ha e-konsultasjon med legen på skjerm osv.
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

I løpet av uka vil nordmenn selv kunne melde fra via en nettside om de opplever luftveisplager.

Helsemyndighetene mener det vil gi en pekepinn på omfanget av koronasmitten.

– De vil ikke være testet, så det er ikke super-treffsikkert. Men det vil gi et bilde og gi oss et verkstøy som vi kan bruke sammen med andre typer tiltak, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI).

Systemet finner man ved å logge inn på helsenorge.no, som krever innlogging ved hjelp av bank-ID. Der blir det lagt ut et spørreskjema om luftveissykdom generelt – ikke kun koronaviruset. Data i anonymisert form vil bli videreformidlet til forskere, som kan bruke det som grunnlag for å vurdere utbredelsen i Norge.

– Det vil gi bedre oversikt og bedre mulighet til å bekjempe smitten, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).