Stillbilde: Hellas’ kystvakt / YouTube.

Greske myndigheter har i all stillhet fraktet 450 migranter med båt fra Lesbos til Athen. Skipet ankom Athen søndag morgen, og migrantene vil bli innkvartert i en egen leir i påvente av deportasjon.

Det er det internasjonale nyhetsbyrået Assosciated Press som har snakket med anonyme greske myndighetspersoner.

A ship with the migrants landed at a port near Athens and the migrants will be transferred to a facility just north of the capital pending deportation, an official at the Ministry of Migration policy told The Associated Press on condition of anonymity because he wasn’t authorized to speak on the matter. The transfer to the facility was still underway Sunday morning.

All the migrants have been detained since March 1, just days after Turkey said it was opening its borders to the millions of migrants on its soil. In response, Greece has toughened its stance, suspending all asylum applications for a month and jailing migrants, and refugees, who tried to cross the land border from Turkey.

Although the migrants had been taken to the ship several days ago, the whole operation had been shrouded in secrecy, with officials refusing to comment on the ship’s destination even after it left Lesbos early Saturday afternoon.

Et skip med migrantene landet i en havn i nærheten av Athen og migrantene vil bli overført til et anlegg like nord for hovedstaden i påvente av deportasjon, sa en tjenestemann ved Migrasjonsdepartementet til Associated Press, på betingelse av anonymitet fordi han ikke var autorisert å snakke om saken. Overføringen til anlegget var fortsatt i gang søndag morgen.

Alle migrantene er blitt varetektsfengslet etter 1. mars, bare dager etter at Tyrkia åpnet grensene for millionener av migranter på tyrkisk jord. Hellas har skjerpet sin holdning, suspendert alle asylsøknader i en måned og fengslet migranter, og flyktninger, som prøvde å krysse landegrensen fra Tyrkia.

Selv om migrantene ble ført til skipet for flere dager siden, hadde hele operasjonen blitt holdt hemmelig, med tjenestemenn som nektet å kommentere skipets destinasjon selv etter at det forlot Lesbos tidlig lørdag ettermiddag. (AP)

Stengte grenser

Ifølge flere greske medier har Hellas i dag også stengt alle vei-, sjø- og luftforbindelser med Albania og Nord-Makedonia. Fergeforbindelsene til Italia er også stanset. Videre har de innført landingsforbud for alle cruiseskip og seilbåter i greske havner, og flyforbindelsene med Spania er suspendert. Brudd på påbudene kan medføre bøter på opptil 5.000 euro.

Tyrkiske myndigheter kommer søndag med kraftig kritikk av Hellas.

 «Greece does not protect the borders of the European Union; to the contrary, (it) disgracefully tramples on the very principles and values this Union was built upon, by treating the migrants coming to its gates as enemies instead of human beings.»

Greece is attacking asylum seekers, refugees and migrants without sparing women and children, by using gas, bullets and pesticides «which remind(s) of Nazi practices,» Aksoy said.

«Hellas beskytter ikke EUs grenser. Tvert imot, (det) tramper skjemmende på selve prinsippene og verdiene denne unionen ble bygget på, ved å behandle migrantene som kommer til portene sine som fiender i stedet for mennesker.»

«Hellas angriper asylsøkere, flyktninger og migranter uten å skåne kvinner og barn ved å bruke gass, kuler og sprøytemidler «som minner (er) om nazistisk praksis», sa Aksoy. (Daily Sabah)

Stengte strender

Hellas har per søndag 228 koronasmittede, og etter at tusener av grekere lørdag utnyttet det gode vårværet til å gå på stranden, kom det en krass reaksjon fra landets statsminister, Kyriakos Mitsotakis:

Kjøp Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.