Interlude


Mange komponister har latt seg inspirere av Goethes Faust, også Robert Schumann. Hans oratorie-liknende verk er enormt omfattende, både med hensyn til tid og musikere, og han opplevde selv aldri at det i sin helhet ble fremført. Som mye annen orkestermusikk fra Schumanns hånd hører vi mange løse tråder som ikke samles. Overtyren er imidlertid oversiktlig nok til at lytteren ikke blir utslitt. Otto Klemperer dirigerer Philharmonia Orchestra.

Les også

Les også