Troll A-plattformen i Nordsjøen. Foto: Øyvind Knoph Askeland, Norsk olje og gass / Wikimedia Commons.

EU-parlamentet trosset miljøbevegelsens advarsler og sa ja til å gi en rekke nye gassprosjekter prioritert status.

Prosjektene er ført opp på en liste over tiltak som skal styrke energinettet i Europa på tvers av landegrensene. Ifølge EU-kommisjonen skal prosjektene bidra til å oppfylle klimamålene, men likevel er fossilgass inkludert.

– Gass blir ofte omtalt som en overgangsløsning, men det er en forurensningskilde som undergraver EUs klimaforpliktelser. Derfor burde ingen fossilgassprosjekter gis prioritert status, sier Esther Bollendorff i organisasjonen Climate Action Network.

Listen omfatter også flere norske prosjekter, blant annet Northern Lights som Equinor står bak. Tanken er å lage et reservoar på havbunnen på norsk sokkel, der CO2 fra industri kan lagres.

Dessuten står den omstridte kraftkabelen NorthConnect på listen, som ble utarbeidet før Storbritannia gikk ut av EU. Kabelen skal sørge for kraftutveksling mellom Norge og Skottland, men har ikke fått norsk godkjenning ennå.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.