Sakset/Fra hofta

Gjesten i programmet Torp denne uken var forfatter og filmskaper Nina Grünfeld. Hun og programleder Ole Torp snakket blant annet om hvem som står bak økende jødehat. Det ble en mildt sagt nokså fordreid fremstilling.

Programmets hovedtema var markeringen av Holocaust, og de grusomheter som fant sted i nazistenes dødsleire. Det er i år 75 år siden disse leirene ble befridd, og de overlevende kunne tas hånd om.

I dag er det kun få igjen av tidsvitnene fra den gangen, og forfatteren og filmskaperen Nina Grünfeld arbeider for å formidle deres historier videre til dagens unge.

Nina Grünfeld er datter av den respekterte, nå avdøde jødiske legen og forfatteren Berthold Grünfeld. Flere av hennes slektninger ble myrdet i dødsleirene under den 2. verdenskrig.

«Vi arver våre foreldres historie», er et av budskapene til Nina Grünfeld.

«Holocaust er sivilisasjonens nullpunkt», beskriver hun treffende et stykke ut i samtalen.

Mye i dette programmet er både interessant og tankevekkende, ikke minst fordi Nina Grünfeld er en inspirerende forteller.

Men Ole Torp har en agenda. Han ønsker som så ofte ellers å styre det hele inn på sin egen politiske kurs. Noe skal oppnås.

«Det kommer ikke fra ingensteds», er Torps signal om at samtalen skal vris over til hans favorittemne, nemlig å plassere skylden der han mener all skyld for alt som er galt hører hjemme.

 

Nettopp, vi snakker da selvsagt om høyresiden. De slemme. Selveste «høyreekstremistene».

Nina Grünfeld viser seg dessverre å spille på lag. Også hun synes dette er en god forklaringsmodell. Akkurat det var kanskje avklart på forhånd? Ellers er det ikke sikkert det ville blitt noe program?

Grünfeld opplyser at hatet mot jøder er økende i en rekke land.

«Undersøkelser i Frankrike viser at <det> er fordoblet siden 2017», sier hun.

Så kommer litt av et utspill fra Nina Grünfeld. Hun hevder at tall hun ikke kan dokumentere noe videre, viser at økt jødehat slett ikke har noe med mennesker fra Midtøsten eller muslimske land å gjøre.

Nei vel?

 «Det kommer primært fra nordeuropeiske menn, høyreekstreme», sier hun friskt.

Torp ser ut til å være tilfreds med akkurat det svaret.

Grünfelds påstand i denne forbindelse står imidlertid i grell kontrast til nyere tall og undersøkelser på området. Det hun sier, fremstår som det reneste pølsevev, noe som for øvrig bør være kjent for de aller fleste jøder både i Norge og andre land.

Hvem var det som kjeppjaget jøder rundt i Oslo med arabisk-influerte rop om «drep jødene», under en stor demonstrasjon mot Israel under Gaza-konflikten i 2009? Folk fra «høyresiden» var det i hvert fall ikke.

EUs byrå for grunnleggende rettigheter publiserte i desember 2018 en større spørreundersøkelse utført blant Europas jøder. 16.500 jøder i 12 land svarte. Tallene viser at ofre for antisemittiske overgrep oppgir at høyreekstreme står for 7 prosent av overgrepene.

Altså: 7 -syv- prosent står de høyreekstreme for. Det er den gruppen Grünfeld i fullt alvor hevder utgjør det virkelige problemet.

Til sammenligning oppgis «Someone with a Muslim extremist view» å ha stått for 33 prosent. Slår vi sammen denne kategorien med «Someone with a left-wing political view», får vi 54 prosent.

Konklusjon: «Høyreekstreme» utgjør en liten trussel mot jøder sammenlignet med trusselen fra muslimer og venstreorienterte.

Undersøkelsen er gjengitt og utførlig omtalt og linket til her

Det er synd og skam at jødenes sak frontes av personer med så lite innsikt, og samtidig noe som minner om et behov for å innynde seg i de politisk korrekte kretser.

I så måte vil antagelig mange mene hun har en del til felles med forstanderen i det mosaiske trossamfunn, Ervin Kohn.

Grünfeld er en reflektert person, og vet antagelig selv at mye av det hun hevder i samtalen med Torp, er direkte feilaktig.

Men kanskje er dette en rolle og et knefall jødenes representanter er nødt til å gå med på, for overhodet å komme til orde i norske medier, og for å få være med på offentlige prosjekter som Den kulturelle skolesekken?

Uansett må man undres på hva som ligger bak en slik underlig adferd.

Men Grünfeld er ikke helt ferdig med å gi politisk korrekte bidrag som kan glede Ole Torp. På svært merkverdig vis klarer hun å trekke Donald Trump inn i bildet. Også han har «skyld» i økt jødehat, og «må ta et ansvar».

 

Dette er mildt sagt et logisk krumspring man må slite hardt for å finne noen mening i, og hun gjør heller ikke særlig gode forsøk på å begrunne det, utover å slenge ut påstanden.

Koblingen skal være at «Trump bedriver simpel retorikk», noe som igjen fører til at nivået i den politiske samtalen synker, hvilket igjen åpner for å uttrykke mer jødehat.

Dette er temmelig søkt, for å uttrykke det forsiktig.

Hva man ellers måtte mene om Donald Trump, bør det være enighet om at knapt noen amerikansk president i nyere tid har stått på mer for Israel og jødene enn ham. I stedet for å spre jødehat, har han arbeidet iherdig for det jødiske folks sak og rettigheter.

Nina Grünfelds utspill i så måte er ikke annet enn et ubehjelpelig bomskudd.

Den jobben Grünfeld og andre gjør for å minne om holocaust og bekjempe jødehat, er viktig og prisverdig. Da er det rett og slett trist  at hun så enkelt lar seg bruke som en brikke i Ole Torps lett gjennomskuelige spill.

 

Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag her!

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.