Gjesteskribent

Zafar Anjum sier at konservativ islam vil endre Norge på sikt, og frata alle friheten. Foto: Marit Hommedal/NTB scanpix

Mange av oss innvandrerforeldre har valgt å beholde eget kultur som er forankret i vår religion islam. Ok! Det er religionsfrihet og vi bor i sekulær, demokratisk samfunn. Men vi kan ikke legge skjule på at vi har endret Norge på en måte som ingen nordmenn ønsket.

Dette har skapt enorme utfordringer. For norske borgere, myndighetene og politikere.
Dette har skapt rotløshet blant våre barn og unge.

Dette har gitt oss alt. Vi har fått beholde vårt levesett, skikker, matvaner, religionsutøvelse, tilknytting til hjemlandet og råd til å besøke mekka ikke bare en gang men så mange ganger vi vil. Dette har fremfor alt gitt oss ett trygt samfunn å leve i (ferdig fiks).

Hva har vi gitt tilbake til nordmenn?
Kan vi være stolt av å være borgere av vårt opprinnelsesland?
Har vi lært noe godt av nordmenn og deres levesett?
Har vi gitt frihet videre til våre barn?
Har vi tatt til oss noe av de norske verdiene?
Har vi gitt våre barn følelse eller rett til å være norsk på ordentlig?
Har vi gitt våre døtrene valgfrihet?
Har vi vist nordmenn takknemlighet?
Har vi bidratt nok til å videreutvikle dette landet som har gitt oss et drømmeland?

Jeg stiller ofte disse spørsmålene.
jeg er urolig inne meg.
2020 er skammens år og jeg føler innvandrerskam.