Sakset/Fra hofta

Blindern videregående ligger like ved Ullevaal Stadion og var tidligere kjent som Sogn yrkesskole. For ikke så mange år siden hadde den skolen store disiplinære problemer. Nå leter politiet etter hvem som kan ha sendt den falske trusselmeldingen. Illustrasjonsfoto: Blindern Vgs/Oslo kommune

Illustrasjonsfoto: Blindern vgs/Oslo kommune

Regjeringen foreslo i fjor å innføre fritt skolevalg for vidergående: Kun karakterer skal avgjøre opptak.

På lokalplan er det frykt for at dette kan føre til nedleggelse av videregående i distriktene.

I fjor varslet regjeringen at den vil innføre såkalt fritt skolevalg, basert på karakterer, hos alle landets videregående skoler. Fritt skolevalg er opptak basert på karakterer, i motsetning til nærskolemodellen, der man må gå på den skolen man geografisk sogner til.

Begge regjeringens lovforslag innebærer at karakternivå alene avgjør om en elev får skoleplass.

Høringsrunden som gikk ut 31. desember, viser at det er stor motstand mot regjeringens forslag. Blant dem som er kritiske, er NHO, LO og deler av KS. (NTB)

KrF var med på forslaget, men nå drar faren til Kjell Ingolf Ropstad i bremsen. Han er fylkesordfører i Agder.

– I verste fall kan fritt skolevalg bety at videregående skoler i distriktene våre mister så mye av elevgrunnlaget at de må legge ned. Det vil kunne gi katastrofale følger for både disse skolene og lokalsamfunnet rundt, sier Bjørn Alfred Ropstad (KrF) til VG.

Han er fylkesordfører i Agder og faren til KrF-leder og barne- og likestillingsminister Kjell Ingolf Ropstad.

Han mener videre at fritt skolevalg fører til A- og B-skoler. Derfor vil han at beslutningen om metoder for elevinntak og drift av videregående skoler skal ligge lokalt, uten overstyring fra regjeringen.

Ropstad har hele KrFs lokallag i Agder i ryggen, skriver Fædrelandsvennen.

– En av hovedhensiktene med å lage større fylker, var vel at de skulle tillegges flere oppgaver og få større selvstyre, spør Ropstad. (NTB)