En muslimsk kvinne i burkini bader sammen med to barn på stranden i Marseille den 17. august 2016. Foto: Stringer / Reuters / Scanpix.

Fødselsraten i Frankrike gikk i fjor ned for femte år på rad, viser tall fra det franske nasjonale statistikkbyrået INSEE som er omtalt i Le Figaro.

Sammenlignet med 2018 sank antallet nyfødte i Frankrike med 6000 til 753.000 i 2019, mens fødselsraten sank fra 1,88 til 1,87. Sammenlignet med 2014 ble det imidlertid født hele 70.000 færre barn i 2019. Nedgangen i fjor er uansett mindre enn i de foregående årene, og reiser ifølge INSEE spørsmålet om hvorvidt fertiliteten i landet er i ferd med å stabilisere seg.

I et intervju med den franske avisen sier Jérôme Fourquet, som er samfunnsviter og en av topplederne i opinionsinstituttet IFOP, at noe av forklaringen på nedgangen i fødselstallene siden 2014 kan henge sammen med alderspyramiden, der babyboomerne forsvinner fra det fertile aldersintervallet. Men han peker også på endringer i familiepolitikken de senere årene som har spart staten for penger, men samtidig har gjort det dyrere å få barn – særlig flere enn to barn.

En IFOP-meningsmåling viste i 2016 at 44 prosent av de spurte husholdningene oppgav at de var rammet av disse innsparingstiltakene, sier Fourquet. Han er kanskje mest kjent som forfatteren av boken L’Archipel français – naissance d’une nation multiple et divisée («Det franske arkipelet – en mangfoldig og splittet nasjons fødsel»), som vi har omtalt tidligere.

En viktig opplysning fra den boken som Fourquet nevner i intervjuet, viser at fertiliteten i Frankrike er ujevnt fordelt:

I 1960 var det én prosent av de nyfødte guttene i Frankrike som hadde et arabisk-muslimsk navn, sammenlignet ed 19 prosent i dag.

Denne dynamikken drives av den vedvarende høye migrasjonsstrømmen, særlig etter år 2000-

Alle barn som fødes på fransk jord, registreres hos INSEE selv om foreldrene skulle oppholde seg ulovlig i Frankrike, opplyser Fourquet.

Det er altså ingen dristig påstand å fastslå at det er omlag en femtedel av de nyfødte i Frankrike som er muslimer – en andel som åpenbart er mye høyere i de byene og forstedene hvor det bor mange innvandrere.

Informasjonen kunne kanskje tjene som en øyeåpner for dem som gjør seg illusjoner om morgendagens Europa, men den forblir altså gjemt i bøker.

Her ser man ulempen ved at viktig politisk litteratur ikke blir oversatt til norsk selv fra de største europeiske kulturspråkene. Det er virkelig ingen overdrivelse å si at offentligheten ligger i åndelig mørke.

 

Kjøp Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her. Nå satt ned fra 395 til 250 kroner!