Statistikk over fødselstallene i Tyskland som onsdag er offentliggjort av Statistisches Bundesamt, viser at 580.342 barn kom til verden i Tyskland fra januar til september i år, hvilket er en tilbakegang på omtrent én prosent sammenlignet med tilsvarende tidsrom i fjor.

Nedgangen bekrefter en trend man har sett konturene av i noen år. Etter at fødselstallene økte med sju prosent og nådde en topp i 2016 (blå kurve), i hovedsak på grunn av asylinnvandringen, har de siden gått ned. Det skyldes dels en nedgang i antallet kvinner i alderen 15–49 år, og dels en nedgang i den momentane fertilitetsraten, som har sunket fra 1,59 barn pr. kvinne i 2019 til 1,54 i 2019.

Statistikk som registrerer hvor mange barn kvinner i Tyskland har fått ved slutten av sin fertile karriere (rød kurve), viser at denne størrelsen har gått jevnt og trutt nedover. Mens kvinner født i 1941 i gjennomsnitt fikk noe over 1,9 barn, var det tilsvarende antallet for kvinner født i 1968 noe under 1,5.

Hos kvinner med tysk statsborgerskap sank den momentane fertilitetsraten fra 1,46 til 1,43 fra 2019 til 2016, mens den tilsvarende størrelsen hos kvinner med utenlandsk statsborgerskap sank fra 2,28 til 2,06.

Hos syriske og irakiske kvinner sank fertilitetsraten i samme tidsrom fra 3,9 til 3,2.

Fødselsrater etter statsborgerskap er ikke omtalt av Die Welts sak om statistikkmyndighetenes nye tall.

 

 

Kjøp Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂