Den norske kvinnen og hennes to barn passerte grensen fra Syria til Irak ved 14.40-tiden tirsdag 14. januar. Foto: Privat

Etter alt å dømme vil IS-kvinnen bli pågrepet av politiet når hun setter bena på norsk jord, men barna bør ikke tas fra mor umiddelbart, mener myndighetene, stikk i strid med gjeldende barnevernspraksis.

De to barna på tre og fem år kommer snart til Norge med den terrorsiktede moren på 29. Hva barna har opplevd i sine korte liv, vet vi lite om, men vi vet med sikkerhet at de er utsatt for alvorlig omsorgssvikt. IS-moren nektet i fjor norske myndigheter å hente barna ut fra Syria, til tross for det ene barnets sykdom.

Den norske gutten i al-Hol-leiren i Syria er nå så syk at han veier mindre enn sin to år yngre søster. Han står i fare for å dø om han ikke får et annet helsetilbud, advarer familiens advokat etter et nytt møte med UD, skrev VG 20. september i fjor.

Omsorgssvikt

Å nekte sitt eget barn helsehjelp er en grov forsømmelse av omsorgsansvaret foreldre har. Men forsømmelsen gjelder begge barna. Å sette sine egne behov foran barnas behov, slik IS-moren har gjort, er høyst bekymringsfullt. Det er underlig at norske myndigheter ser ut til å ha landet på at barna ikke skal separeres fra mor ved ankomst til Norge. Tvert imot fraråder Bufdir at moren fratas barna.

I juli kom nemlig Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) med en rekke råd til barnevernet.

I et informasjonsskriv ber direktoratet om at en eventuell separasjon mellom barn og foreldre må skje på en minst mulig traumatisk måte for barnet.

De påpeker blant annet at en adskillelse på flyplassen like etter retur kan føre til en såkalt «symptomeskalering» – altså at barnas psykiske tilstand forverres.

Etter det NRK forstår, er det også dette man nå har lagt planer for, melder NRK i dag.

Feilvurdering 

Praksis ved alvorlig bekymring for barn, som utvilsomt foreligger for IS-kvinnens barn, er at barna akuttplasseres med hjemmel i barnevernlovens § 4-6, annet ledd:

Er det fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet, kan barnevernadministrasjonens leder eller påtalemyndigheten uten samtykke fra foreldrene umiddelbart treffe midlertidig vedtak om å plassere barnet utenfor hjemmet.

Ved gjennomføring av akuttplasseringer er det foreldrenes samarbeidsvilje som avgjør hvor traumatiserte barna blir av selve plasseringen. Dersom foreldre forholder seg rolige og forklarer barna hva som skjer, er det mindre fare for symptomeskalering. Dersom foreldre reagerer med sinne og utagering, er det derimot sannsynlig med symptomeskalering hos barna. Ansvaret for belastningen kan IS-kvinnen altså selv påvirke.

I strid med praksis

Når Bufdirs anbefalinger legges til grunn, er det i strid med gjeldende praksis. I akuttsituasjoner hentes barn ut av hjemmet eller omsorgsbasen fordi omsorgsgiver med høy sannsynlighet påfører barna fysiske eller psykiske skader som utgjør fare for barnas liv og helse. Man venter ikke lenger, til tross for at plasseringen i seg selv er en belastning for barna.

Det må blant annet bli oppnevnt en midlertidig verge for barna. Dette vil skje dersom mor blir arrestert eller satt i avhør.

– Vi har en beredskap for slike saker, blant annet med verger som er spesialtrent, sier avdelingsdirektøren i vergemålsavdelingen til fylket som har ansvar for å håndtere saken til NRK.

Det viktigste skillet i denne saken er å begrunne hvorfor barna tas fra mor. Myndighetene legger siktelsen med påfølgende arrestasjon av IS-moren til grunn, mens de utvilsomt burde lagt barnevernlovens § 4-6 til grunn.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har også bedt om respekt for at barna skjermes når de ankommer Norge.

– De skal få eie sin egen historie og få anledning til en trygg oppvekst og den samme friheten og tryggheten som alle barn i Norge har. De skal ikke dømmes eller lastes for sine foreldres valg, sier Eriksen til NRK.

Utenriksministeren bør lese seg opp på barns rettigheter. Det er en svært hul forståelse av omsorg å tro det er godt for disse barna å være under IS-morens omsorg. Hun har mer enn bevist at hun ikke evner å ha omsorg for barn. Å gi IS-moren særrettigheter er det motsatte av å gi barna hennes frihet og trygghet.

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.