Nytt

Illustrasjonsfoto: WebArchive.org

Tysk politi startet tirsdag morgen en stor razzia rettet mot jihadistmiljøer – hovedsaklig tsjetsjenske – i fire tyske delstater.

Tyske påtalemyndigheter uttaler at razziaene utføres for å forhindre grove og voldelige statsfiendtlige handlinger. Aksjonene pågår fortsatt i delstatene Berlin, Brandenburg, Nortdrhein-Westfalen og Thüringen. Hovedmålet oppgis å være tsjetsjenske islamistmiljøer, ifølge denne tweeten fra Statsadvokatembetet i Berlin:

Ifølge avisen Bild er det så langt bare gjort en arrestasjon, i Brandenburg.

Tyskland har i årevis vært plaget med klanskriminalitet og ifølge Wikipedias artikkel (på svensk) har politiet i Nordrhein-Westfalen i perioden 2016-2018 identifisert 104 tyrkisk-arabiske klaner. De inkluderte i alt 6449 mistenkte for tilsammen 14.225 lovbrudd. 381 mistenkte var såkalte tilbakefalls-forbrytere med mer en fem lovbrudd hver. Disse sto ansvarlig for en tredjedel av kriminaliteten.

Stadig strøm

Ifølge Al-Jazeera finnes det omlag 50.000 tsjetsjenere bosatt i Tyskland. De fleste kom etter den første tsjetsjenske krigen i 1994-96, men så sent som i oktober 2019 skal mer enn 100 tsjetsjenere daglig forsøkt å ta seg inn i EU via Hviterussland.

The first arrivals came over 20 years ago, during the First Chechen War (1994-1996), but a steady stream has continued as more than 100 Chechens attempt to enter the European Union from Belarus every day.

The vast majority are seeking asylum, escaping persecution by Chechen authorities who allegedly employ collective punishment against entire families.

According to Dokudaev, there are some cultural barriers that prevent cohesion in Germany.

De første ankomne kom for over 20 år siden, under den første tsjetsjenske krigen (1994-1996), men en jevn strøm har fortsatt i det mer enn 100 tsjetsjenere forsøker å komme inn i EU fra Hviterussland hver dag.

De aller fleste søker asyl for å unnslippe forfølgelse av tsjetsjenske myndigheter, som angivelig bruker kollektiv straff mot hele familier.

I følge Dokudaev er det noen kulturelle barrierer som forhindrer samhold i Tyskland.

Passusen «kulturelle barrierer som forhindrer samhold», høres kjent ut. ‘Samhold’ kan byttes ut med ordet ‘integrering’. Det finnes ingen egen oversikt over antall tsjetsjenere i Norge, ettersom de klassifiseres som tilhørende Russland. Ifølge SSBs statistikk over innvandrerbefolkningen, befinner det seg noe under 30.000 med tilhørighet til Russland i Norge per mars 2019.

Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag her!

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal: