Migranter har gått av en buss i Usivak utenfor Bosnia-Hercegovinas hovedstad Sarajevo den 10. desember 2019. Foto: Dado Ruvic / Reuters / Scanpix.

En rekke medier Europa rundt – Deutsche Welle, Zürcher Presse og Il Foglio kan tjene som tre tilfeldige eksempler – har de siste ukene forkynt at «migrasjonskrisen» er over fordi antallet ulovlige grensepasseringer som Frontex registrerer, har sunket tilbake til nivået før 2014.

Deutsche Welle illustrerer situasjonen for årene 2008–2018:

Med tanke på at tallene for 2019 ventes å ligge hårfint under 2018, kan det altså se ut som om en slags normalsituasjon er gjenopprettet.

Så hvorfor mase mer om migrasjon, liksom?

Il Foglio bemerker at den hersens allmennheten ifølge meningsmålinger er mer bekymret for migrasjonen nå enn før 2014, selv om ilandstigningene er tilbake til gammelt nivå:

Skal tro hva det kan skyldes? Det må vel være den hersens allmennheten som er dum, paranoid og konspiratorisk?

Denne propagandaen, for det er propaganda, bygger på to stilltiende forutsetninger som begge er gale.

Den første forutsetningen er at det finnes et nivå for illegal migrasjon til Europa som er bærekraftig i lengden, og at den illegale migrasjonen før og etter migrasjonsbølgen i 2015–16 befinner seg på et slikt nivå.

Problemet er at også et moderat migrasjonsnivå bidrar til å øke størrelsen på en migrasjonsbefolkning som allerede er for stor. Metaforen med det ekstra strået som brekker kamelens rygg, eller med badekaret som bare renner litt over, kan her tjene som illustrasjon. Det uuttalte premisset er altså galt.

Den andre forutsetningen er at Frontex’ data for illegale grensepasseringer gir et godt bilde av den illegale migrasjonen til Europa. Men deres data omfatter naturlig nok bare registrerte grensepasseringer, ikke uregistrerte.

Menneskesmuglerbransjen blomstrer, ikke minst takket være voksende og mer velstående ankerbefolkninger i de europeiske landene som kan betale for den kriminelle mennesketrafikken. Skal tro om det ikke er blitt mange flere uregistrerte grensepasseringer?

Med tanke på at det omtrent er umulig å søke asyl i Europa uten å ha kommet hit ulovlig, gir statistikken over asylsøknader et bedre estimat av den illegale migrasjonen til vår verdensdel enn Frontex-dataene gjør.

Og antall asylsøknader er ikke falt tilbake på nivået før 2014:

Kilde: Eurostat.

Nivået for 2019 forventes å være omtrent som i 2018. Det er altså galt at de illegale grensepasseringene er tilbake på gammelt nivå. Migrasjonen til Europa forblir høyere enn før migrasjonsbølgen.

Kurven som viser folks bekymring, sammenfaller bedre med kurven over antall asylsøkere enn over de registrerte illegale grensepasseringene.

Til tross for all hjernevasken den stakkars allmennheten blir utsatt for, har den altså fremdeles litt vett i behold. Øyne i hodet til å se hvordan nabolag endres til det ugjenkjennelige har den også.

Men fortsatt er det altfor mange som lar seg nedsløve av mediebransjens beroligende midler.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


 

 

Kjøp Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂