Sakset/Fra hofta

Dagens papiravis fra Dagens Næringsliv

Dagens Næringsliv brukte hele dagens forside på skandaleoppslag om Sylvi Listhaug. – Vurdert som inhabil: Nær venninne med direktør i tobakksgigant. At Listhaug selv oppfordret til habilitetsvurderingen, må man lese lenge og vel for å finne.

Den tidligere konservative avisen Dagens Næringsliv levner ingen tvil om at det er «tidligere» som er meningsbærende, når avisen beskrives som konservativ. Med fete typer og forsiden tapetsert med et bilde av en smilende Sylvi Listhaug og en like smilende venninne Pia Prestmo, mer enn antydes det at Listhaug er involvert i en habilitetsskandale (bak betalingsmur).

Hun har opplyst til departementet at hun og Pia Prestmo, som er direktør i Philip Morris – verdens største tobakksselskap – ble kjent i 2004. Da startet Listhaug som byrådssekretær i Oslo, mens Prestmo begynte som rådgiver for Høyre på rådhuset.

Etter det holdt de kontakten, og ifølge et brev fra departementet har Listhaug selv beskrevet Prestmo som en «nær venninne».

Ved bruk av omtrent 6 000 tegn i avisartikkelen beskrives Listhaugs vennskap til Prestmo, og hvordan dette vennskapet kunne satt Listhaug i en habilitetskonflikt, mens hun satt som Eldre- og folkehelseminister.

I mai 2019 ble det avklart at Listhaug var inhabil i saker som omhandlet Philip Morris International spesielt, men ikke generelt på tobakksområdet.

I korrespondansen mellom departementene står det at en konkret sak skal ha løftet spørsmålet i departementet på ny. Det er ikke opplyst om hva denne saken gjelder.

Helsedepartementets vurdering er at Listhaug ikke bør ha ansvar for tobakksområdet i det hele tatt.

Det vites ikke hvorvidt de fem (!) journalistene på saken har håpet på at leserne skal sovne under gjennomgangen av byråkratiets evige papirmølle, og således bli sittende igjen med inntrykket av at Listhaug likevel hadde gjort noe galt. Det er jo en mulighet, men det synes likevel underlig at den nå så klimabevisste avisen har brukt store deler av papiret avisen består av, på å trykke noe som kunne vært oppsummert på ti linjer:

Sylvi Listhaug har en venninne i tobakksindustrien og ga beskjed om dette, slik at justisdepartementet kunne vurdere habilitetsspørsmålet. Departementet vurderte at Listhaug først ikke skulle ha ansvar for noe som handlet om Philip Morris International, og deretter ikke noe som handlet om tobakk. Gjennomgang av saken viser at Helse- og omsorgsdepartementet, som Listhaug var satt til å lede, hadde gode rutiner for å håndtere habilitetskonflikter. Dette samsvarer med opplysninger fra Statsministerens kontor, som bekrefter at det var et strategisk bytte å la Listhaug få ministerposten i Olje- og energidepartementet.

Dersom Dagens Næringsliv har et ønske om å sverte Frp generelt eller Sylvi Listhaug spesielt, bør de være innforstått med at å avsløre at folk har venner og følger lovverket ikke er svertende. Tvert i mot.

Fortsetter de i samme spor, kan det hende mer enn 26 ansatte må gå på grunn av økonomiske problemer.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

Les også