Sakset/Fra hofta

Tegning: Karine Haaland.

Er samfunnet tjent med en religiøst overbevist politimyndighet med retningslinjer basert på politisk doktrine istedet for realitetene?

Fattigdom og trangboddhet forklares ofte som årsak til vold, både såkalt dominansvold og vold i relasjoner og annen kriminalitet.
Ikke kulturbakgrunn, menneskelige forutsetninger, holdninger og verdier.

Løsningen som ofte legges frem er dialog, forståelse og fritidsklubb, samfunnstraff og omtanke. I tillegg til overføring av økonomiske midler fra den verdiskapende delen av samfunnet til områdene hvor volden er utbredt.

Politimyndighetenes, sosionomenes, forskernes og politikernes strategi overfor volden fremstår som å skyldlegge det norske – vestlige – samfunnet. Gjennom å insinuere at dette skaper fattigdom, og dermed kriminalitet og vold – altså at det norske, vestlige samfunnet umerkelig påfører ikke-vestlige innvandrere fattigdom, og dermed utenforskap, kriminalitet og vold. Ved ankomst og under oppholdet. På samme uforklarlige vis som heksa påførte menneskene pest i gamle dager.

Samt å skåne ikke-vestlige kulturer og religioner for kritikk og korrigering.

Og at det norske, vestlige samfunnet deretter skal gjøre opp for seg, gjøre bot, gjennom ulike botsøvelser som f.eks. selvpisking av egen kultur, overdreven og kunnskapsløs hyllest av ikke-vestlige kulturer, avvikling av egne kulturtradisjoner, og betaling av avlat i form av midler til organisasjoner som driver dialog, antirasisme, kultur, fritidsklubb, brobygging, integrering, tilrettelegging.

At vanlige norske borgere, uavhengig av etnisitet og kulturell bakgrunn, blir skadelidende – både på gaten og i sine egne hjem – når volden istedet for å avta som følge av alle pengene, all dialogen, all forståelsen, alle fritidstilbudene, all samfunnstraffen, istedet blir grovere og mer utbredt, synes å være underordnet.

Men det er faktisk oss, menneskene, politi og myndigheter skal beskytte.

Ikke politiske doktriner, pensum i sosionomi og etnologi, fantasier om urealistiske idealsamfunn, ulike religioner, og andre etablerte trosretninger i forhold til samfunn og kriminalitet og skyld.

Det er den kriminelle som skal straffes. Ikke samfunnet.

Vi trenger ikke en politimyndighet som er overbevist av et religiøst-politisk dogme om den vestlige verdens skyld og skam og om den kriminelle som offer, og samfunnet som skyldig.

Vi trenger politikere og politimyndighet som er i stand til å fjerne volden fra hjem og gater, som beskytter borgerne og samfunnet – ikke skyldlegger og straffer det, gjennom å la folk gå utsatt for, og i frykt for, vilkårlig vold.

 

Kjøp Alexander Graus “Hypermoral” fra Document Forlag her!

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.