Sakset/Fra hofta

Tvinges til å ta ekstra-regning for klimaet i vårens lønnsoppgjør? Adm. dir. i NHO, Ole Erik Almlid. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det meste skal i dag handle om klimaet, i alle tenkelige sammenhenger. Nå presterer fagbevegelsen å trekke dette inn i kommende lønnsoppgjør. De vil nemlig «ta klimakrisa på alvor», de også. I praksis fører de sine medlemmer bak lyset med tomt pjatt.

Det er Dagbladet Børsen som kan melde om det nye utspillet fra fagbevegelsen, forut for vårens hovedoppgjør mellom partene i arbeidslivet.

Fra fagbevegelsens side er man kritisk til at NHO og deres leder Ole Erik Almlid ikke er tilstrekkelig opptatt av klimaet.

«I et felles utspill retter lederen av det viktige LO-forbundet Handel og Kontor og presidenten i ingeniør- og teknologiforeningen NITO krass kritikk mot Almlid, fordi NHO avviser å la klima og miljø bli et av temaene ved vårens hovedoppgjør», skriver Børsen.

Det er altså ikke nok for LO at NHO har snakket nærmest ustanselig om klimaet og klimatiltak i flere år. Et besøk på NHOs nettsider tyder på at nettopp klimaet er et svært så prioritert tema der i gården.  NHO-sjef Almlid har nylig stilt opp i en slags klimaaksjon sammen med de politiske ungdomspartiene, der det ikke var måte på engasjement. Sunn konsekvensanalyse for samfunn og næringsliv var det imidlertid ikke fullt så mye av.

«Vi krever fortgang i arbeidet med å få opp et system for fangst, transport og lagring av CO₂, sier leder Ole Erik Almlid i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).»

Det er nokså oppsiktsvekkende at en organisasjon som skal fremme interessene til norske bedrifter, bruker mye av sine ressurser på denne typen politisk aktivisme. NHO burde antagelig ha helt andre saker å konsentrere seg om på vegne av sine medlemsbedrifter.

NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon) representerer mer enn 27 000 medlemsbedrifter og bortimot 600 000 årsverk, og er den største interesseorganisasjonen for norske bedrifter.  Det er trolig ytterst få av disse bedriftene som ser «klimainnsats» som noe de er veldig opptatt av å få ut av sitt medlemskap i NHO.

Men fagbevegelsen krever altså enda mer «klimainnsats». Generelt sett blir det aldri nok fokus på klima til at de mest fanatiske skal bli fornøyde.

«Vi vil ha grønne forhandlinger, sier NITO-president Trond Markussen til Dagbladet Børsen», og hevder at det står 160 000 medlemmer bak kravet fra fagorganisasjonene.

Nå er det et åpent spørsmål hvor mange av de 160 000 medlemmene som støtter kravet om «grønt lønnsoppgjør».  Spesielt om de får seg fremlagt at dette i praksis vil innebære mer til (diffuse) «klimatiltak» og mindre til lønn og andre ytelser til dem selv. For ingen bør innbille seg at prisen for «grønne» tiltak er noe NHO-bedriftene er villige til å betale i tillegg til å bekoste et godt lønnsoppgjør for arbeidstakerne.

I sin iver etter å fremstå med mest mulig politisk korrekt, «grønn profil», fører fagorganisasjonene her sine medlemmer bak lyset. Mer klimasvada og kostbare tiltak bakt inn i oppgjøret, vil bety mindre i lønnstillegg for arbeidstakerne. Dette burde både fagbevegelsen og mediene være tydelige (og ærlige) på.

Men som Document gjentatte ganger har påpekt, er ikke ærlighet noe fremtredende trekk ved den kommunikasjonen som bedrives på klimafeltet. Man må dessverre konstatere at det motsatte er tilfellet, uforståelig nok. Det som serveres er i stor grad en suppe av halvsannheter, udokumenterte påstander og særdeles tvilsomme (og som regel feilslåtte) spådommer.

Selv om NHO i prinsippet synger med i det ureflekterte hylekoret om «klimakrise», er de lite villige til å la dette temaet inngå i lønnsoppgjøret. Der går grensen.

«Vi er enige om at klima er en av de viktigste sakene framover. Det betyr ikke at det er naturlig at det settes konkrete tiltak til miljø i tariffavtalene, sier NHOs arbeidslivsdirektør Nina Melsom til Dagbladet Børsen.

Hun mener et lønnsoppgjør skal handle om helt andre ting:

«Tariffavtalen regulerer arbeidssituasjonen til den enkelte arbeidstaker, slik som lønn og arbeidsforhold», sier hun. Mange vil antagelig mene hun har et poeng i så måte.

Det er ennå noen måneder igjen til tariffoppgjøret, og det skal ytres mange floskler om klima, bærekraft «felles ansvar» osv. innen den tid.  Men det er tvilsomt om dette vil ha føre til annet enn enda mer tomt pjatt i selve oppgjøret. Konkrete og kostnadskrevende tiltak vil det sannsynligvis bli fint lite av.

For i denne sammenhengen er det ikke naive politikere som skal betale for eventuell «handling». Regningen vil havne hos bedrifter som opererer i en reell konkurransesituasjon i et reelt marked. De må ta hver krone til dette fra sin egen bunnlinje.

Der, i den virkelige verden,  har de færreste råd til å kaste store penger ut av vinduet på virkningsløse symboltiltak.

 

Kjøp Alexander Graus “Hypermoral” fra Document Forlag her!

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.