Gjesteskribent

Bildet er tatt i Ammassalik, Grønland. At isen smelter er det ingen tvil om, men hvorfor den smelter må det være lov å diskutere. Skråsikre spådommer er gjort til skamme. Men den offisielle konsensus kjenner bare en oppfatning og vil i økende grad forby andre oppfatninger. Billedteksten lyder: 
Drivende isfjell i Sermilikfjorden på Øst-Grønland. Ny og dyster forskning viser nemlig at selv om vi begrenser CO₂-utslippene og oppfyller målsettingene i Parisavtalen, så vil isen som dekker det meste av Grønland smelte i rekordfart. Flere og flere isfjell løsner fra de massive breene fra innlandsisen. Sakte smelter de drivende i fjordene og langs kysten. Hvert år reduseres is mengden på Grønland med ufattelige 250 milliarder tonn is, ifølge klimaforskere. Det forsvinner mer is i løpet av sommeren enn det som kommer tilbake om vinteren. kajakker padler blant smeltende isfjell i Sermilikfjorden på Øst-Grønland.Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Det er andre gang jeg mottar en slik e-mail fra dere:

Sitat:

«Viser til innlegg du har skrevet i diskusjonstråder på Framtiden i våre henders Facebook-side, samt på lokallagets egen Facebook-gruppe, hvor du fortsetter med å uttrykke tvil omkring det vitenskapelige grunnlaget for å forstå klimaendringene. Viser også til tidligere diskusjoner vi har hatt om dette.

Som du vet er arbeidet mot klimaendringene helt sentralt i det vi jobber med i Framtiden i våre hender, og vår klimapolitikk står trygt på konklusjonene som alle verdens ledende klimaforskere er enige om. Disse konklusjonene ligger også til grunn for Framtiden i våre henders politiske plattform, som alle lokallag i FIVH forplikter seg til å gjøre seg kjent med. Det er svært problematisk at du som lokallagsleder bruker våre digitale plattformer til motarbeide Framtiden i våre henders standpunkt i det som er vår viktigste sak. Ikke minst er det trøblete at du nå bruker lokallagets Facebook-side til dette, med den konsekvens at folk slutter å følge siden.

Derfor mener jeg du faktisk må velge. For min del må du gjerne fortsette å stille spørsmål rundt det vitenskapelige grunnlaget for å forstå klimaendringene. Men ikke i Framtiden i våre henders navn, og ikke på Framtiden i våre henders diskusjonskanaler. Det er ikke forenlig med FIVHs standpunkt i klimasaken, et standpunkt som er vedtatt av lokallagene på landsmøtene våre. Dersom du vil fortsette å prioritere dette på samme måte som du gjør, bør du vurdere om du bør fortsette å være lokallagsleder.

Steinar Alsos

Lokallagskoordinator

Framtiden i våre hender // Future in our hands»

Sitat slutt.

 

Et fritt ord er grunnlaget for alle demokratier, og er også nedfelt i vår grunnlov.

Det er mulig dette kan fravikes innen en «lukket forening», men da bør det være offentlig bekjentgjort.

Som det fremgår av e-mailen gjelder begrensningen: å ytre tvil om klimapanelets hypotese.

Dere velger å unngå en åpen debatt med meg, men kommer «i det skjulte» med en henstilling om å slutte med slike ytringer.

Dere hevder at: «vår klimapolitikk står trygt på konklusjonene som alle verdens ledende klimaforskere er enige om».

Innen vitenskapen finnes ikke begrepet «en endelige konklusjon». Vitenskapen er dynamisk, og i stadig utvikling. Det er det som fører vår sivilisasjon fremover.

FN klimapanel fremmet på 90 tallet en hypotese om at «utslipp av menneskeskapt CO2 ville føre til en betydelig økt temperatur», med den følge at Nordpolen ville være isfri innen 2013, og smelting fra jordens ismasser ville gi et økt havnivå på 6-7m.

Det skjedd ikke. Dermed er denne hypotesen feil. Naturen er fasiten.

Dette har høyt kvalifiserte forskere, inne mange vitenskapelige disipliner, hevdet lenge, og – det er de som fremsetter hypotesen som har bevisbyrden.

For å sjekke havnivåstigning kan en benytte vårt egent Kystverkets havnivå / vannstands- og tidevannsinformasjon og velge f.eks. Tregde i Vest Agder, og historiske data.

Den viser samme gjennomsnittlig vannstand i 1928 som i dag. Landhevingen er 1.5mm/år, så da blir også vannstandshevningen 1,5mm/år.

Den viser altså ingen økt stigning, selv etter at vi startet utslipp av CO2.

https://www.kartverket.no/sehavniva/sehavniva-lokasjonside/?cityid=9000019&city=Tregde#tab5

 

IPPCs Hypotesen bygger på CO2s evne til å oppta lavfrekvent stråling, og på den måte begrense jordens energitap og avkjøling.

CO2s evne til å motta stråling kan beregnes i laboratoriet, men beregningsmodellen kan ikke overføres til det «kaotisk system» som vår atmosfæren er. Til det benyttes «modeller», hvor de inngående parametere vektlegges etter antatt betydning.

Fram mot 1998 hadde temperaturen steget relativt jevnt i 30 år, men de siste 20 år har den ikke det. Det har derimot CO2 innholdet i luften, sågar økende.

CO2s virkning er en «kontinuerlig prosess», den kan ikke skrus av og på.

Et klart bevis på at hypotesen er forfeilet. Naturen er fasit. Havnivåets stigningen har jo vært tilnærmet uendret i hele perioden.

De tiltak som har vært igangsatt, og fortsatt igangsettes, for å begrense CO2 utslipp, er svært kostbare og ødeleggende både for mennesker, fauna og natur.

Som eksempel kan nevnes den tragiske utbygging av vindkraft i Europa, og nå også i Norge.

Det ødsles billionbeløp, som ellers kunne vært benyttet til glede for mennesker og natur.

Disse tiltak er derfor, etter min mening, ikke forenlig med Framtiden i våre henders målsetning.

Jeg imøteser deres svar i et åpent brev.

At jordens ressurser av olje, gass og kull er begrenset vet vi alle. Vi må derfor benytte tide framover til å finne gode, varige, miljøvennlige løsninger, før våre fossile ressurser tar slutt.

 

Kjøp Halvor Foslis nye bok her!