Den nye altertavlen med homo- og transeparadiset i St. Paulus-kirken i Malmø blir fjernet etter kort tid. Den kan tolkes som om transer er onde, og det går jo ikke.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.