Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det startet med at FrPs Jon Helgheim ble forsøkt uthengt og latterliggjort av kulturjournalist Geir Rakvaag i Dagsavisen. Juleevangeliet og stallen i Betlehem ble trukket inn. Helgheim svarte med et motangrep det luktet svidd av.

For noen dager siden hadde Dagsavisen en artikkel der avisens kulturjournalist Geir Rakvaag bringer inn paralleller til juleevangeliet for å forklare hvor ubarmhjertig han synes Jon Helgheim er.

Artikkelen har tittelen “Helgheimevangeliet” , og slår allerede der an tonen. Her er det en politiker som virkelig skal henges ut til spott og spe.

Rakvaag mener nemlig at Helgheims syn på innvandring er uforenlig med de rause verdier som beskrives i juleevangeliet. For i Betlehem fikk som kjent alle frosne reisende slippe inn i en stall for å varme seg.

Ifølge Rakvaag ville holdningen i Betlehem vært langt mindre vennlig, om man hadde praktisert Helgheims menneskesyn. Da kunne de reisende, også Josef og Maria, blitt møtt med denne uttalelsen, av datidens svar på Jon Helgheim:

 «Hvordan skal det gå hvis alle de det ikke er plass til i herberget skal få komme inn i stallen? Da kunne hvem som helst kommet, og det ønsker ikke jeg å være med på».

Rakvaag bringer så inn Helgheims standpunkter til emigranter i Middelhavet, klimaet og Stålsett-saken. Helgheim angripes dessuten for at han «ikke akkurat har landets høyeste utdannelse».

I tillegg harselleres det med at Helgheim har ment at de mange bilbrannene i Oslo kan ha noe med innvandring å gjøre.

Kulturjournalist Geir Rakvaag i Dagsavisen synes åpenbart dette virker som en usannsynlig, nærmest absurd sammenheng. Han sitter muligens på annen informasjon i saken? Dessverre unnlater han å dele sin kunnskap med leserne.

Det hevdes videre at Helgheim er en politiker som lager «dårlig julestemning».

Lenger ned i artikkelen uttrykker kulturjournalist Rakvaag lettelse over at verden heldigvis ikke har vært befolket med for mange Helgheimer opp gjennom århundrene:

«Det er godt at noen andre har vært, eller er voksne nok til å ta ansvar når det gjelder som mest.»

….Heldigvis er ikke Jon Helgheim en mange låner øre til verken i dag eller for 2000 år siden.»

(Sitatene er noe forkortet).

I et svar i Dagsavisen onsdag denne uken reagerer Jon Helgheim på dette han opplever som en blanding av moralisering og latterliggjøring.

Blant annet svarer Helgheim på det hersketeknikk-pregede stikket angående utdannelse:

«Det er mulig Rakvaag fikk justert sitt moralske kompass gjennom sin journalistutdanning, men mye tyder på at han ikke fulgte spesielt godt med i faget «gravende journalistikk», i den grad dette faget eksisterer.»

Også angrepet knyttet til emigrantene i Middelhavet besvares temmelig krasst:

«Heller ikke i faget «ærlig og redelig journalistikk», som muligens ikke eksisterer i journalistutdanningen, kan Rakvaag ha fulgt godt med.»

«Jeg har sagt meg villig til å betale av egen lomme til Leger Uten Grenser (LUG), under forutsetning av at de reddede fraktes til nærmeste trygge havn i Libya eller Tunisia. Det ville sørget for at færre la ut på den farlige reisen.»

 (Sitatene er noe forkortet)

Avslutningsvis tar Helgheim opp referansen til juleevangeliet:

«Det er mulig Rakvaag gjennom sin utdanning lærte at det er plass til alle, men det finnes faktisk grenser for hvor mange asylsøkere Norge kan ta. Rakvaag mener jeg er ubarmhjertig fordi jeg sier nei til grunnløse asylsøkere.»

«…Ikke bare ville det kostet samfunnet enorme summer, det ville raskt ført til et rush av nye grunnløse asylsøkere, klare for å bli belønnet med norske lønninger.»

«… men så har jo heller ikke jeg noen utdanning og ingen tillært høymoral. Jeg har bare sunn fornuft å ty til», avslutter Jon Helgheim.

Kulturjournalisten i Dagsavisen er i øyeblikket kanskje i gang med å finne nye, bibelske lignelser til sitt neste angrep på Helgheim?

Det kan da antagelig være greit å ha i mente at ikke alle norske politikere ser ut til å «vende det andre kinnet til».

 

Forhåndsbestill Halvor Foslis nye bok til spesialpris her!