Sakset/Fra hofta

Er ribbe og medister julemat eller tradisjonsmat? Begge deler, selvsagt, men ikke i Seljord. Der får ikke elevene ved kommunens barne- og ungdomsskole lov til å bruke ordet ‘julemat’! De fortjener en smultring for vedtaket! Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Så har det skjedd igjen. En norsk skole avstår fra å bruke ordet ‘jul’, i frykt for «å støte noen»! Forstår ikke ledelsen ved Seljord barne- og ungdomsskole at de støter folk, ikke bare i den stolte Telemarks-kommunen, men i hele landet ved å føye seg etter de lettkrenkede? O hellige enfold!

Noen ganger er det så man ikke tror det en leser. Da jeg i dag ble tipset om Telemarkavisas (bak betalingsmur) oppslag, og jeg så overskriften, tegnet jeg et abonnement tvert:

Fikk ikke lov til å si julemat, måtte si tradisjonsmat: – Bevisst for å ikke støte noen

Jeg befinner meg i et overveiende muslimsk land, og her er det jul på alle kanter. Torsdag vandret jeg rundt på et av byens største shoppingsentre, og det var jul, jul og atter jul overalt. Barnefamilier, skjeggete salafister og hijabkledde jåledukker spankulerte rundt juledekorasjonene – noen med kors godt synlig – som om skulle de ha tuslet rundt på Ski eller Seljord storsenter.

Så leser jeg altså om at barn hjemme i gode, gamle vinterhvite Norge, i Seljord av alle steder, i selve ‘hjartet’ av det jeg forbinder med rotnorske tradisjoner, ikke får lov til å snakke om jul!

Les hva som står i Telemarksavisa, i dag, lørdag 30. november 2019, dagen før første søndag i advent:

Det var tidligere denne uka at besteforeldre med elev på Seljord barne- og ungdomsskole fikk høre dette.

– Han kom hjem fra skolen og fortalte oss at han hadde fått kjeft fordi han kalte det julebakst og juleball. Da tenker jeg; hva blir det neste hvis ikke vi reagerer på at ungene ikke får snakke om jul? For meg er dette veldig leit, veldig provoserende, sier ei bestemor som ønsker å være anonym av hensyn til barnebarnet.

– Da jeg spurte han hvem det var som hadde bestemt dette, sa guttungen at det var staten, fortsetter bestemora.

Staten?! Hører du, Statsminister Erna Solberg? Hører du Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande?  Og hva med deg, Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad? Julen burde jo ligge deg og ditt parti nær. Godtar du og dine kolleger i regjeringen dette enfoldige knefallet for de lettkrenkelige?

Det er så en ikke tror hva en leser:

Mat og helselærer Solfrid Bjørge bekrefter at de har tatt og tar bevisste valg før jul.

– Vi har bevisst kalt det for tradisjonsmat og ikke julemat for ikke å støte noen. Jeg har også gjort et bevisst valg ved å ikke kjøpe servietter som det står «merry christmas» på, det blir ikke rød duk og røde julekuler. Enkelte trosretninger er veldig sensitive og mange søker fritak når de hører at det er jul. Vi prøver å gjøre det mer nøytralt, sier Bjørge.

«Mer nøytralt», ja. Rektor på Seljord barne- og ungdomsskole, Kjersti Bollerud, er enda mer nøytral, og overfor TA forsøker hun å bagatellisere hva skoleledelsen har gitt beskjed om. Det er ikke er forbudt å snakke om jul, men:

– Nei, vi har ikke noen retningslinjer om at man ikke skal snakke om jul, men vi har et ansvar for å legge til rette for inkludering, sier hun og viser til paragraf 1.1 i Opplæringsloven.

Jaha, ja. Da får vi se hva som står i Opplæringsloven, paragraf 1.1. Den er lang, men her skal de ikke få dø i synden:

§ 1-1.Formålet med opplæringa

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.

Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane.

Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon.

Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.

Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong.

Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad.

Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast.

Jeg overlater til leserne og de ovenfor nevnte ministere å korrigere – eventuelt dissekere, i detalj – rektor Bolleruds tolkning av denne paragrafen. Men la meg bare stille et enkelt spørsmål i forhold til lovparagrafens aller siste setning, altså: «Alle former for diskriminering skal motarbeidast.«

Er ikke det å avskjære majoriteten av de norske elevene ved Seljord barne- og ungdomsskole mulighetene for å ta del i norske tradisjoner ved å lage og spise julemat, juleduker, med juleservietter, for deretter å kose seg på juletrefest eller juleball, ren og skjær diskriminering?

O hellige enfold, Norge er såvisst på vei mot et sammenbrudd!

 

Forhåndsbestill Halvor Foslis nye bok her!

Les også

Les også