Økonomien i eurosonen vokste med beskjedne 0,2 prosent i tredje kvartal, ifølge reviderte tall. Sysselsettingen økte med 0,1 prosent.

Veksten i bruttonasjonalprodukt for de 19 landene er i tråd med Eurostats estimat ved månedsskiftet, viser de sesongjusterte tallene fra det europeiske statistikkbyrået.

Tar man med de ni EU-medlemmene som ikke bruker unionens fellesvaluta, er veksten på 0,3 prosent. Det siste året har veksten vært på 0,9 prosent i hele EU og 1 prosent i eurolandene. For begge gruppene gikk sysselsettingen opp med 0,1 prosent.

Blant landene Eurostat har tall for, er det Polen og Ungarn som opplever sterkest vekst i EU – med en økning på henholdsvis 1,3 og 1,1 prosent. Blant eurolandene er det Kypros og Latvia som gjør det best, med en vekst på 0,7 prosent. Italia, Tyskland og Østerrike er sinkene og kryper så vidt oppover med en vekst på 0,1 prosent.

Til sammenligning opplevde USA en vekst på 0,5 prosent i sitt bruttonasjonalprodukt i tredje kvartal og en vekst på 2 prosent sammenlignet med tredje kvartal i fjor, ifølge Eurostat.