Hvor går EU? Veksten uteblir.

Brutto nasjonalprodukt i EUs 28 medlemsland vokste med 0,2 prosent i andre kvartal. Veksten er halvert sammenlignet med foregående kvartal.

Den sesongjusterte veksten var like stor i hele EU-gruppen som i de 19 eurolandene, viser tall fra EUs statistikkbyrå Eurostat. Ungarn opplevde den største veksten med en økning på 1,1 prosent fra kvartalet før. I Storbritannia krympet økonomien med 0,2 prosent.

I årets tre første måneder var veksten noe svakere i eurolandene – 0,4 prosent – enn i unionen sett under ett. Den justerte BNP-veksten for alle medlemslandene endte da på 0,5 prosent.

I andre kvartal i fjor vokste økonomiene betydelig raskere, 1,2 prosent i eurolandene og 1,4 prosent for hele EU-gruppen. Det året var veksten i første kvartal henholdsvis 1,3 og 1,6 prosent for de to gruppene.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂