Mens islamiseringsdebatten i Norge er villedende og usaklig, er det mer interessant å skue til Frankrike, hvor begrepet islamisering er bredt akseptert. Dertillands er fenomenet forlengst dokumentert hinsides tvil, ikke minst takket være en bok av to Le Monde-journalister basert på 200 intervjuer i Seine-Saint-Denis, hvor islamiseringen er langt fremskreden.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.