De siste dagene har en rekke tilfeldige ofre blitt mishandlet i Oslo. Ifølge politiet har de unge gjerningsmennene innvandrerbakgrunn, noe som holdes «hemmelig» av NRK og TV2. Hvorfor fører de publikum bak lyset? Hvor lenge må seerne finne seg i dette?

Denne helgen har vi ikke bare sett en rekke stygge voldshendelser i Oslo.

Vi har også fått demonstrert hvordan NRK og TV2 tydeligvis har gjort systematisk nyhetsmanipulering og desinformasjon til sentrale prinsipper i sin virksomhet.

Når det handler om innvandring, integrering etc. å gjøre, blir dette «prinsippet» ekstra fremtredende. Spesielt er det visst viktig «tåkelegge» alt som har å gjøre med gjerningsmennenes bakgrunn. Det skulle jo tatt seg ut som seerne fikk vite sannheten om dette.

De siste dagene har en rekke voldssaker vært anmeldt, og politiet har hatt hendene fulle med ungdomsgjenger som overfaller tilfeldige ofre. Ett av ofrene var til og med justisminister Jørans Kallmyrs onkel.

Til NTB forklarer operasjonsleder Tor Jøkling i Oslopolitiet at mye tyder på det er større gjenger med menn som uprovosert går til angrep på enkeltpersoner eller mindre grupper. Det presiseres at gjerningspersonene er av utenlandsk av opprinnelse og anslås å være sent i tenårene.
«De har gått hardt til verks og slått ned folk og sparket dem mens de har ligget nede», forteller Jøkling til NTB.

I mediene har disse brutale overfallene fått ganske stor oppmerksomhet. Eksempelvis har både Dagbladet og VG vært tydelige på at det dreier seg om overgripere med fremmedkulturell bakgrunn.

«Gjerningspersonene ble beskrevet som menn i 18-årene…, med mulig bakgrunn fra Midtøsten», opplyses det i VG.

Heller ikke det «politisk korrekte fyrtårn» Aftenposten klarer denne gangen å la være å fortelle sine lesere sannheten.

Hvordan omtales dette i de store, riksdekkende TV-kanalene NRK og TV2?
Det er et begredelig kapittel, og opprørende for alle som er opptatt av at journalistikk skal være basert på hederlighet og faglig etikk.

Begge disse kanalene har søndag nyhetsinnslag om volden. Det berettes om hva som har skjedd, at dette ikke er bra, at Raymond Johansen, Jøran Kallmyr og andre skal samtale om det osv.

Men verken NRK eller TV2 nevner hvem som står bak volden. Ikke med ett ord, i noen av søndagens hovedsendinger. Seerne får kun høre at det er snakk om «ungdommer», eller «unge kriminelle». Dette til tross for at politiet har vært åpne med gjerningsmennenes etniske bakgrunn, noe man kan lese i andre medier som har mer respekt for sitt publikum.

Fraværet av anstendighet overfor seerne synes totalt. Der man som en selvfølge burde informere åpent og ærlig om det som skjer, bedriver NRK og TV2 en form for desinformasjon og manipulasjon overfor befolkningen.

Viktige deler av helheten er klippet bort, sensurert vekk, for at ikke seerne skal kunne trekke «uønskede» slutninger av det som skjer i samfunnet. Det er slik nyhetsformidling fungerer i diktaturstater. Publikum får rett og slett ikke vite hele sannheten.

Det kan virke som om visse redaksjonelle miljøer har gjort slik systematisk nyhetsmanipulering til et «journalistisk prinsipp» de driver sin virksomhet etter. Hvor lenge skal norske seere godta dette?

Noen vil kalle det en miks av faglig udugelighet og etisk kollaps. Uansett er dette naturligvis helt uakseptabelt i store nyhetskanaler som mottar massiv statsstøtte, betalt av det publikum som daglig blir ført bak lyset.

Man må spørre seg: Hvilke vurderinger er det som ligger til grunn for at nyhetsbildet manipuleres på denne måten? Hvem har det interne ansvaret for at det skjer?

Nå er det på høy tid at det luftes grundig ut i disse redaksjonene. Det er skapt et gjennomført usunt faglig miljø. En del sentrale personer som åpenbart mangler grunnleggende journalistisk etikk, bør finne seg noe annet å gjøre.

Man trenger nye krefter med en oppdatert og ikke minst sannhetssøkende innstilling til hva nyhetsformidling innebærer.

Det er nok nå.

«Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag her!

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.