Greta Thunberg taler i FN. Foto: Carlo Allegri / Reuters / scanpix

«Folk dør!» sa Greta Thunberg i en harmdirrende tale til verdens ledere i FN. Men faktum er at statistikk fra de siste 120 årene viser at stadig færre dør i vær-relaterte naturkatastrofer, og dette tiåret har sifrene vært spesielt lave, skriver SSB-forskeren Bjart Holtsmark i en kronikk i svenske Expressen.

I sin tale under FNs toppmøte 23. september malte Greta Thunberg opp et dramatisk bilde av klimaproblemet. Mye handlet om hva hun mente ville skje i fremtiden, men hun snakket også om hva som skjer i dag. Hun sa blant annet    at «… jeg er en av de heldige. Mennesker lider, mennesker dør!»

Det er ingen tvil om at mange lider og dør på grunn av vær-relaterte hendelser, skriver Holtsmark, og nevner orkanen Dorian, som herjet på Bahamas tidligere i høst. Han presiserer at han ikke tar stilling til en eventuell sammenheng mellom slike naturkatastrofer og menneskeskapte klimaendringer, men påpeker at fokuset på denne typen katastrofer kan gi inntrykk av at det nå dør flere mennesker enn tidligere i vær-relaterte naturkatastrofer.

Det stemmer imidlertid ikke, om man skal tro statistikk fra Centre for research on the epidemiology of disasters (CRED) ved Université Catholique de Louvain. Statistikken går tilbake til år 1900. Holtsmark peker på at det er usikkerhet knyttet til statistikken, men at dette trolig mest handler om underrapportering av dødsfall.

«Under perioden 1920–70 var det enligt CRED-statistiken i genomsnitt 330 000 dödsfall i väderrelaterade händelser per år. Torka i Sovjetunionen och Kina på 1920-talet krävde mer än 4 miljoner liv.»

Antall dødsfall på grunn av uvær sank kraftig etter 1970, og i perioden 1970–2010 døde i gjennomsnitt 40.000 per år, skriver Holtsmark. Nå på 2010-tallet har det sunket ytterligere, til et snitt på vel 13.000 per år i hele verden – til tross for at vi er mange flere mennesker på jorden nå enn for hundre år siden.

Tar man hensyn til befolkningsøkningen, er utviklingen enda mer positiv: I første halvdel av 1900-tallet døde i snitt 153 mennesker per million; i siste halvdel hadde tallet sunket til 32. Hittil i dette decenniet er tallet 2.

Økt velstand har trolig bidratt til å gjøre oss mindre sårbare. Vi har fått bedre varslingssystemer, sikrere bygninger og større velstand i fattige deler av verden.

Dermed er fortsatt vekst i velstanden i verdens fattige regioner svært viktig, skriver Holtsmark.

 

«Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag her!