Landets leger bør ha nok å gjøre i et presset helsevesen. 60 av dem har likevel tatt seg tid til å utforme et «klimaopprop» til regjeringen der de «krever handling». Er dette noe leger har bedre greie på enn andre?

Ifølge Den norske legeforening finnes det per dags dato 31 844 leger i Norge. Da er det i og for seg ikke spesielt oppsiktsvekkende, interessant eller imponerende at 60 av dem, eller ca. 0,2 %, har engasjert seg sterkt i den såkalte klimasaken.

«Trussel mot verdens folkehelse»

Men deler av pressen slår dette opp som om det skulle være en samlet legestand som nå har kastet seg inn i denne «kampen», sammen med blant annet skolestreikende ungdommer.

ABC Nyheter er blant mediene som har funnet det verdt å gi dette oppmerksomhet. I det lett absurde «oppropet» fra den lille flokken av klima-engasjert helsepersonell, kan man blant annet lese at:

«Legene mener at de menneskeskapte klimaendringene er den største trusselen mot verdens folkehelse i dag, og krever en radikal endring av Norges klima- og oljepolitikk».

Jaha? Trussel mot folkehelsen? Hva? Hvor?

Det spesifiseres merkelig nok ikke hva disse helsetruslene går ut på. Hvilke sykdommer snakker vi om?

Ønsker et helsevesen uten oljepenger; dét blir nok bra

Legene bruker imidlertid ikke tiden på uvesentligheter som å konkretisere eller utdype innholdet i sine påstander. Noen form for faktagrunnlag er det åpenbart heller ikke behov for. De fremsetter i stedet «krav» basert på sine skråsikre, men sørgelig tynt funderte antagelser om klimaet:

«De krever at Norge starter utfasing av produksjon av olje og gass nå, og kutter egne klimagassutslipp mer enn det som ifølge FNs klimapanel er nødvendig for å begrense global oppvarming», skriver ABC Nyheter.

Ja, med ca. 300–500 milliarder færre oljekroner å rutte med for staten, vil det nok gå «så meget bedre» både for helsevesenet og folkehelsen her i landet. De fleste leger er lønnet gjennom disse midlene. Har dette perspektivet overhodet streifet de engasjerte klima-legene?

Nå er det som nevnt en temmelig stusslig gruppe leger som har blitt med på dette underlige og nærmest bisarre påfunnet.

«Blant dem som har skrevet under, er tidligere miljøvern-, justis- og sosialminister Wenche Frogn Sellæg (H), tidligere helseminister Werner Christie (Ap) og de tidligere barneombudene Trond-Viggo Torgersen og Anne Lindboe», skriver ABC Nyheter.

Dette var jo en nokså merkelig bukett, kan man kanskje mene. Her kan man nok finne mye interessant ekspertise, ikke minst om barn, helsepolitikk og andre ting. Men ingenting av dette har selvsagt det minste med klimafaglig kunnskap å gjøre.

Butikkansatte krever klimahandling nå!?

Det kan temmelig trygt slås fast at denne gruppen ikke besitter et gram mer innsikt på klimafeltet enn en hvilken som helst annen,  tilfeldig valgt yrkesgruppe. Et opprop fra bussjåfører, ligningsfunksjonærer, bankansatte eller gravferdskonsulenter ville ha omtrent samme «faglige tyngde» og troverdighet innen klimavitenskapen.

«Innsikten» begrenser seg gjerne til at man har lært seg en håndfull slagord om «ansvar, klimamålene, lytt til forskerne, våre barns fremtid osv.» Det er visst mer enn nok til å lage opprop.

Dette initiativet kan minne om det like ubehjelpelige klimaoppropet fra 25 såkalte kulturpersonligheter som ble gjengitt i Aftenposten tidligere i år.

Heller ikke disse demonstrerte særlig kunnskap omkring det de snakket om (for å si det pent), og deres opprop ble krasst og presist imøtegått av blant andre næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Hele saken døde stille hen som et pinlig bomskudd de fleste av de involverte antagelig gjerne ville hatt ugjort.

Besserwissere i aksjon

Slike aksjoner forteller først og fremst om en yrkesgruppe og en type mennesker som mener seg selv hevet over andre. Man anser seg selv meningsberettiget i større grad enn «den gemene hop». De er spesielle. «Hør på oss, vi er nemlig leger/kulturpersonligheter/bussjåfører/gartnere/trikkeførere, og vi vet naturligvis mer enn de fleste om det meste, også klimaet.»

Det er noe ubehagelig og usympatisk besserwissersk over det.

Disse legene kunne med fordel heller tatt for seg reelle, helsefaglige utfordringer der de har større troverdighet enn andre.

Hva med å lage en aksjon rettet mot voksende antibiotikaresistens? Eller den stadig større mangelen på legemidler i landets apoteker og sykehus? Her har de noe å bidra med, og her handler det om problemer som faktisk kan utgjøre trusler mot folkehelsen.

Det er riktignok ikke like store politisk korrekte gevinster og lettvinte medieoppslag å hente her. Men på slike områder har de en mulighet til å utrette noe viktig.

Deres klimaopprop har dessverre bare et latterlighetens slør over seg.

 

«Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag her!

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂