Foto: Nyurban.no

I over 50 år har en moderne og pregløs arkitektur fått utradere gammel og verneverdig bebyggelse i de fleste av landets byer og tettsteder. Denne nedbyggingen av historisk verdifull arkitektur har heller ikke Norges eldste by, Tønsberg, klart å unngå. Snarere tvert imot. Nå er arkitekter og utbyggere i ferd med å modernisere og utradere restene av det historiske Tønsberg, som har gitt byen en tradisjonsrik identitet. Arkitektene synes å være fullstendig hjernevasket i forhold til eldre tiders byggekunst, og det passer selvsagt utbyggerne som bare tenker i kroner og øre.

Men nå synes det å skje noe, ikke på denne siden av fjorden, vi må over til plankebyen Fredrikstad for å se at det finnes arkitekter og utbyggere som vil gjøre byens sentrum mer menneskevennlig og trivelig. Egentlig litt merkelig at en slik human arkitektur og byutvikling dukker opp i Fredrikstad, som i uminnelige tider har vært en AP-bastion med kraftsosialisme, fremskrittsoptimisme og trangsynt næringskapitalisme i perfekt forening. Fordi byen har hatt et sobert og stilsikkert vernealibi i Gamlebyen, Nord-Europas best bevarte festningsby, har politikerne kunnet skape et arkitektonisk kaos i det vestlige bysentrum.

Det er Cityplan AS, med gründeren Sander Grundvig, som har tatt initiativet til å skape et mer menneskevennlig sentrumsmiljø i byen. Til Aftenposten sier han: «Du kan vel generelt si at vi ikke har vært helt på linje med måten arkitektur har utviklet seg på de siste tiårene. Man skal stadig finne på noe nytt, samtidig vet vi at mye av det gamle har fungert tilnærmet optimalt. Derfor har vi valgt å skjele til gamle rustikke grep i dette prosjektet». Cityplan AS kjøpte området Nygaardsplassen i Fredrikstad og har samarbeidet med Mad Arkitekter for å utforme et urbant bymiljø med arkitektoniske kvaliteter som kunne være til glede for både brukere og beboere.

Her ble det lagt vekt på nærkontakt med ulike bygningstyper i mursteins-arkitektur, hvor den utvendige formgivningen har tatt sikte på gode proporsjoner og estetisk variasjon. Alt for at innbyggerne skal føle tilhørighet og trivsel. For en bygningsinteressert er det gledelig å se hvor fint inngangsdører og vinduer er felt inn i murveggen. Noe som ville vært uhørt i moderne villa- og blokkbebyggelse, der skal det være en sømløs kondomarkitektur som forvandler all bebyggelse til sterile og følelseskalde kaserner. Nå trenger ikke alle småsteder og byer å følge malen fra Fredrikstad, det viktigste er å bryte med det funksjonalistiske arkitekturhegemoniet som systematisk har fortrengt all nasjonal bygningskultur.

Det vi bør merke oss med dette antimodernistiske byggeprosjektet i Fredrikstad, er utbyggerens rolle. Det er gründeren Sander Grundvik som har hatt visjonen og lagt premissene for en annen og mer menneskelig arkitektur enn dagens sjelløse glass- og betongbebyggelse. Slike utbyggere finner vi ikke i Tønsberg, eller andre av landets byer, heller ikke arkitekter som tør gå på tvers av tidens herskende teorier og smaksidealer. Alle arkitekter synes å være estetisk hjernevasket. Det fikk jeg grundig bekreftet da jeg for noen år tilbake foreleste i kunst- og arkitekturhistorie for nye studenter ved Arkitekthøyskolen i Oslo. Senere har jeg sett disse historieløse ungstutene løpe i flokk med glass og betong i blikket for endelig å få reist det mest nyskapende signalbygg i verden.

Nå er det ikke så mye igjen av eldre bebyggelse i Tønsberg, Norges eldste by, og mindre blir det i det tiden fremover. Det er mange store utbyggingsprosjekter underveis, som vil utradere fortiden og forvandle Tønsberg til en pregløs og identitetsløs by. Mange har protestert mot denne utviklingen, og klaget på både arkitekter og politikere, men de ser ut til å være maktesløse. Da gjenstår bare utbyggerne. Hvis de har makt til å bygge stort og stygt, har de vel også ha makt til å gjøre byen vakker og trivelig, og ikke minst ta vare på og fremheve Tønsbergs historiske arv

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂