Norge er, som andre vestlige land, i ferd med å svekke vitenskapelig solide fakta, og heller kjøre på med ideologi. Dette skjer innen mange felt, men kanskje mest uvitenskapelig er utviklingen innen temaene kjønn og seksualitet. De fleste leserne kjenner nok til Jordan Peterson og Canadas lovgivning på området, men mindre kjent er det nok at Norge er på vei i samme retning.

I dag er vi så heldige å ha lesermøte om disse temaene, med forfatter Kjell Skartveit. Møtet begynner klokken 18 i Slemdalsveien 3A på Majorstua i Oslo, like ved T-banestasjonen.

Har du hørt om Yogyakarta-prinsippene? Ikke det? På samme måte som ACER (europeisk strømnett) ble forsøkt snikinnført i Norge, har man klart å snike Yogyakarta-prinsippene inn i norsk lov uten noen som helst diskusjon.

Kjell Skartveits interne foredrag for Document fra desember 2018 gir en smakebit på hva de er for noe:

En av de få i Norge som tar tak i den sterkt uvitenskapelige utviklingen på dette feltet på en god og analytisk måte, er forfatteren av «Normløst».

Her er et utdrag fra boken (s. 67–68):

Hva som fant sted er et godt eksempel på hvordan en liten gruppe personer klarte å okkupere den offentlige definisjonsmakten og dermed legge grunnlaget for revolusjonære endringer knyttet til hvordan mennesket skal forstå seg selv med tanke på kjønn og seksualitet. Gruppens arbeid resulterte altså i 29 prinsipper for hvordan menneskerettighetene nå burde forstås, og utgangspunktet var begrepene seksuell orientering og kjønnsidentitet. Det var den radikale kjønnsteorien, dvs. skeiv teori, som hadde fått hånden på rattet. I Yogyakarta-prinsippene blir begrepene definert på en måte som er blitt utgangspunkt for all nasjonal og internasjonal forståelse:

«Seksuell orientering viser til personers evne til følelsesmessig og seksuell tiltrekning til og seksuelle relasjoner med individer av samme kjønn, motsatt kjønn, eller begge kjønn. Kjønnsidentitet viser til personers dyptfølte indre opplevelse av eget kjønn. Dette samsvarer ikke nødvendigvis med kjønnet man er født med. Dette kan føre til at individer endrer kroppsuttrykk gjennom klær, snakkemåte og oppførsel, eller frivillige kirurgiske eller medisinske inngrep for å endre kroppsuttrykk/utseende.»

Det vil si at alle mennesker forutsettes å ha en fri seksuell orientering, en orientering som er flytende, der ingen seksuell preferanse er utelatt. Begrepet legning oppfattes ikke bare som utdatert, man avviser også troen på et normativt utgangspunkt for ekteskapet. På samme måte forutsetter man at kjønnet er flyktig, uten forankring i det biologiske. Det innebærer at man ikke lenger definerer menneskets kjønn med utgangspunkt i dets biologiske kjønn, men i den enkeltes opplevelse av seg selv. Ifølge Yogyakarta-prinsippene er «seksuell orientering og kjønnsidentitet» å regne som en integrert del av enhver persons verdighet og menneskelighet. Forfatterne av prinsippene hevder at det å kreve av en person at han eller hun forholder seg til ett kjønn, dvs. sitt biologiske kjønn, bekrefter den undertrykkelsen menneskerettighetene er ment å bekjempe. Ifølge forfatterne av Yogyakarta-prinsippene er alle påstander om kjønnsforskjeller basert på fordommer og stereotypiske forestillinger om mennesket.

Jeg er selv en agnostisk ateist, med mange homofile (og transseksuelle) venner. Men temaene Normløst tar opp, og Kjell Skartveits grundige analyser, gjør at jeg knapt klarer å legge fra meg boken. Den tar for seg felt for felt, og viser hvordan samfunnet er på vei til å gjøre usannheter sanne, og vitenskap uviktig.

Foredraget i dag kl. 18 på Majorstua Seniorsenter, like ved T-banestasjonen i Slemdalsveien 3A, er et ypperlig utgangspunkt for å få vite mer om denne utviklingen.

Den som ikke har forhåndsbestilt, kan betale med Vipps eller kontanter ved inngangen. Vel møtt!

 

Kjøp Kjell Skartveits nye bok her!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂