Documents faste kommentator Kjell Skartveit har nettopp utgitt sin femte bok, «Kristen tro og politisk tenkning – om hva som truer demokratiet i vår tid», på Document Forlag.

Boken vil bli presentert av Kjell Skartveit på et Document-lesermøte på Gaffel og Karaffel i Stavanger sentrum onsdag 1. juni, hvor også Hans Rustad og Erling Marthinsen deltar. Her blir det dessuten mulighet for hyggelig samvær og middag etterpå. Hold av kvelden! Vi kommer med mer informasjon om litt.

Til våre Premium- og VIP-abonnenter: Boken vil bli sendt deg som en del av abonnementet.

Tema for boken, som er utgitt på Document Forlag, er kristendommens betydning for Vestens demokratier og sivilisasjon.

Fra et politisk perspektiv og med utgangspunkt i USAs grunnlovsfedre tar Skartveit for seg aktuelle politiske områder som økonomisk tenkning, kvinners rettigheter, kampen for det ufødte liv og abortspørsmålet, sekulær lovgivning og akademisk frihet, og dagens kjønns- og familiepolitikk.

Et av de kanskje viktigste kapitlene handler om vår oppfatning av menneskerettighetene, hvordan etikken er blitt gjenstand for en dynamisk forståelse der etikkens innhold endres, og opposisjon og meningsytring i stadig mindre grad tolereres.

Skartveit argumenterer for at konservative verdier ikke utgjør en trussel mot demokratiet, slik mange hevder, men tvert imot er en forutsetning for et livskraftig, demokratisk styresett.

Bokens viktigste budskap er at enhver stat trenger et felles, normativt utgangspunkt og at det er kristendommen som har vært en garantist for at friheten og menneskeverdet er blitt beskyttet og respektert i Vesten og Norge. Dagens ideologiske plattform, slik den kommer til uttrykk i postmodernismen, gjør det liberale demokratiet til en fiende av demokratiet selv, fordi dens krav om underkastelse gjør at demokratiske prosesser og demokratisk deltagelse taper terreng på viktige politiske områder.

 

Kjøp den nye boken til Kjell Skartveit her!


Kjell Skartveits forrige bok «Normløst» solgte i over 3000 eksemplarer. Den er fremdeles hyperaktuell. Christian Skaug kommenterte boken da vi utga den på Document Forlag i 2019:

Det som har pågått, er et identitets­politisk kupp, der store omveltninger er blitt gjennomført uten nevneverdig politisk debatt. Dette kuppet er temaet for Kjell Skartveits nye bok «Normløst – Hvordan radikal kjønnsteori erobret Norge».

I dag kan en mann forlange å bli ansett som en kvinne, men det stanser ikke der: Langs ferden dukker helt nye seksuelle orienteringer og kjønnsidentiteter opp, og alt har angivelig behov for et vern mot diskriminering, som i realiteten blir en krig mot normaliteten …

Skartveits bøker er uunnværlige. Ikke bare for den som har et konservativt syn på samlivs­politikk, men også for enhver som – uavhengig av eget ideologisk ståsted – vil forstå denne delen av vår nære historie.

Kjøp bokpakken med begge bøkene til spesialpris her!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.