Foto: Ned Alley / NTB scanpix

MDG har i det siste surfet på en bølge av medgang. Barn i alle aldre jubler for partiets lettvinte slagord. Men i møtet med voksne i fagbevegelsen er det bråstopp. Fellesforbundet vil ikke se på at MDG raserer norsk økonomi og kaster folk ut i arbeidsledighet.

Full stans i norsk oljeutvinning har lenge vært et mål for MDG. De mener at Norges andel av på minimale 2 % av verdens oljeproduksjon har en helt avgjørende betydning for klimaet på jorda.  At et bortfall av norsk oljeproduksjon straks vil føre til at andre land produserer tilsvarende mer, bare i litt mindre ren form, synes ikke å ha gått opp for noen i MDG-kretser.

MDG gir blaffen i jobbene

Bryr Derfor haster det etter MDGs syn veldig med å stenge ned hele den norske oljevirksomheten. Det må bli slutt på denne «fæle virksomheten»  – helst innen 2030. For partiet er det av underordnet betydning at dette vil medføre tap av ca. 270 000 arbeidsplasser rundt om i landet. Sannsynligvis blir tallet vesentlig høyere, etter hvert som ringvirkningene av en slik nedleggelse vil spre seg i lokalsamfunn der nettopp oljenæringen er bærende for store deler av sysselsetting og næringsliv.

I tillegg vil den norske staten få flere hundre milliarder mindre å rutte med, penger som i dag er avgjørende for vår velferd – innen helse, skole, eldreomsorg, pensjoner, samferdsel osv.

Ikke minst bidrar statens enorme oljeinntekter til at Norge i dag kan ha en større offentlig sektor enn noe annet land i OECD. For eksempel har vi ca. 900 000 ansatte i offentlig sektor. Det utgjør om lag en tredjedel av det totale antall sysselsatte her i landet.

Et notat gjengitt på Civitas nettsider gir et innblikk i disse størrelsene samt den generelle utviklingen av norsk offentlig sektor.

Det er neppe noen hemmelighet at en svært stor del av de «grønne velgerne» som flokker seg rundt MDGs slagord om oljestans osv., er ansatt nettopp i denne offentlige sektoren. Det vil si at deres egne jobber i stor grad er basert på den næringen de vil nedlegge, fordi de har hørt blant annet 16-årige Greta Thunberg si at det skal «redde klimaet».

Ødelegger for seg selv

Har det i moderne tid forekommet noe bedre eksempel på hva det vil si å «sage av den grenen man selv sitter på»? Man må nesten klype seg i armen for å tro på det vanviddet og den mentale kortslutningen man er vitne til i store deler av befolkningen.

Innbiller denne armeen av offentlig ansatte, grønne velgere seg at MDG og andre «klimapartier» skal trylle frem flere hundre tusen godt betalte og interessante «grønne jobber» over natten? Kanskje alle kan få jobb på sykkelverksteder? Eller er det ikke så farlig, fordi det «årnær sæ nok»…?

Denne åpenbart uansvarlige politikken har ufattelig nok gått hjem både hos politikere, i en mer eller mindre samlet presse og i en alarmerende stor del av velgermassen.

Noen har bevart fornuften

Faktisk finnes det fortsatt noen «voksne i rommet», heldigvis.

I Fellesforbundet i LO har man ingen vansker med å se hva en slik rasering av norsk økonomi vil bety for sysselsetting, økonomi og velferd i samfunnet vårt. Der sier man blankt og høyt nei til MDGs useriøse politikk, og avviser ifølge Aftenposten  ethvert samarbeid med dette partiet så lenge de går inn for å legge ned oljevirksomheten.

«Ikke mulig å stanse oljeproduksjonen hvis du skal ha lys i huset og folk i arbeid», uttaler Fellesforbundets leder Jørn Eggum til Aftenposten. Stort mer tydelig kan det neppe sies.  Neste fredag har dette store LO-forbundet landsmøte, og nettopp disse spørsmålene vil være bli et tema.

Aftenposten påpeker at Eggum sitter i Aps sentralstyre og lyttes til før partileder Jonas Gahr Støre uttaler seg om klima og miljø. Og bak Eggum presser alle arbeidstagerne i olje-, gass- og servicenæringene på forbundsledelsen for å beskytte jobbene .

Fellesforbundet er LOs største forbund, med nesten 150 000 medlemmer. Denne store gruppen av fagorganiserte finner seg ikke i at Arbeiderpartiet går inn for oljenedlegging, uansett hva en håndfull høyrøstede AUF-ere (også kjent som partiets underavdeling av SV) måtte mene.

Eggum påpeker at MDGs politikk er en oppskrift på å skyve folk ut i arbeidsledighet, noe Fellesforbundet ikke kan være med på. Det betyr at Arbeiderpartiet sentral trolig kan glemme mulige planer om samarbeid/allianser som omfatter MDG forut for neste stortingsvalg

«Jeg har lest MDGs program. De har ingen fornuftig, realistisk politikk på dette området», sier Eggum. Han tror ikke MDG er et parti for landet, men mest et storbyfenomen:

«Retorikken til MDG ville aldri slått an på Stord, i Verdal eller Ulsteinvik», sier Eggum til Aftenposten.

Det er mange flere enn de fagorganiserte som nå bør heie på Fellesforbundet i kampen for å bevare norske arbeidsplasser og norsk velferd fremover. Det er litt for få andre som står på den barrikaden.

«Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag her!

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.