Det finnes bare én mening i kongeriket når stortingspresidenten antyder at demokratiet er truet i «enkelte av de eldste og fremste demokratier blant oss». Det er en oppsiktsvekkende uttalelse ved åpningen av et nytt Storting, med dronningen, kongen og kronprinsen til stede. Det får et preg av å være den offisielle mening. Nå har vi gjennom årene hørt at dette er meninger som kongehuset deler. De har selvfølgelig fått mye ros for det fra mediene. At disse meningene bare gjelder halve folket, kommer ikke frem. At det finnes andre kongehus som har valgt en annen kurs, forties også. Dronning Margrethe av Danmark har gang på gang markert skepsis til politisk korrekthet. Den norske eliten befinner seg på samme side som Demokratene i USA og EU. Dermed blir Trump og Johnsons velgere også et demokratisk problem, det er jo de som har plassert dem i maktposisjon. Eller skyldes dette en «feil» som de tror skal rettes opp? Foto: Terje Pedersen/Scanpix

Stortingspresident Tone Trøens ord ved åpningen av det nye Stortinget skal man legge seg på sinnet: Hun sier demokratiet er truet i noen av demokratienes kjerneland, og at det skjer både ovenfra og nedenfra. Hun mener åpenbart Donald og Boris.

I optikken til den herskende klasse – og det er et berettiget begrep hvis man ser verden fra Brussel og Berlin – kommer trusselen utenfra, fra politikere som utfordrer dem. At Storbritannias sittende statsminister og USAs president skulle true demokratiet, synes søkt. Kan en stortingspresident virkelig mene dét?

– Det er lite som tyder på at den utviklingen som har uroet oss i flere år, er i ferd med å snu. Særlig urovekkende er det at troen på de demokratiske tradisjonene, de demokratiske spillereglene og deres bærende institusjoner kan se ut til å være under angrep både ovenfra og nedenfra i enkelte av de eldste og fremste demokratier blant oss, sa stortingspresidenten.

I klartekst betyr det at stortingspresidenten mener at det er Boris og Donald som bryter reglene, akkurat slik deres motstandere hevder.

Ultimatum

Deres motstandere stiller nemlig publikum/velgerne/offentligheten et ultimatum: Enten tror du på oss, eller så tilhører også du fienden.

Fiende-klassifiseringen er blitt stadig tydeligere i EUs holdning til Storbritannia og egne borgere med andre meninger.

La oss konstatere: Det finnes ikke lenger noe felles språk. Enten abonnerer du på Merkel, Macron og Ernas språk, eller så faller du utenfor. Du hører ikke til, du hører ikke med.

De er i alllianse med Big Tech, som nå har kastet både hansken og masken og åpent rensker ut uønskede meninger.

Folkelige protester

Dette var situasjonen inntil for få måneder siden.

Men nå har noe nytt skjedd: Vi ser sterke folkelige protester nedenfra. I Norge.

Det begynte med de lokale bompengepartiene, som i Bergen dundret inn med 17 prosent. Det har spredt seg til vindfarmprotester, som nå er landsdekkende og samler kommunene mot staten og kommersielle interesser. Nedlegging av pelsdyrnæringene hører med. Det er de urbane aktivistene mot distriktene.

Dette er et opprør man skal merke seg. Det føyer seg inn i rekken av tiltak som overkjører kommunene: Sammenslåingene til storkommuner har allerede skapt kraftig irritasjon. Så kommer vindmøller og utallige klimapålegg.

Lokalmiljøet er allerede totalt endret pga. innvandring, og det har gått opp for kommunepolitikere at det begynner å bli dyrt, og at dette er permanente utgifter som bare vokser. Velgerne ser at storbyens problemer er kommet til hver krok av landet.

I sum blir dette «mye», mye forandring, og en del av den er irreversibel.

Mat og overlevelse

Det myndighetene og øvrigheta skal passe seg for, er at folk begynner å legge sammen to og to.

Det er ikke stor avstand mellom miljø og mat.

Tirsdag var det en gigantdemonstrasjon i Nederland mot nye klimaforslag for landbruket, blant annet nedleggelse av kjøttproduksjon. Du tror det ikke før du leser det: Greta Thunberg har overtatt verden.

Regjeringen foreslår å redusere antall bønder ved pålegg om avvikling av husdyrhold.

Erna er inne på samme linje i sin tale i FN, hører vi. Ikke like radikalt, men i samme spor.

De er rammet av klimavanvidd.

Livsgrunnlaget trues av dem som vil redde «miljøet»!

Når politikerne også går løs på produksjonen av mat, er grensen overskredet.

Det samme gjelder ødeleggelse av naturen rundt oss. Det er ikke bare havørnene som dør.

Ekstremistene er innafor, vettet står på utsiden.

Vi ser at MDG ikke bare er «innafor», men at partiet får stadig større gjennomslagskraft. Ap og Høyre konkurrerer om å fri til MDG!

Galskapen er total.

Partiet som vil nedlegge vår mest inntektsbringende næring, får den røde løper av både de andre partiene og mediene.

Hvor er vettet?

Jo, dét står på utsiden.

Alle de nye protestbevegelsene – i forbindelse med bompenger, vindkraft og mat – viser at folk lar seg bevege når de står med ryggen mot veggen.

Når husholdningsbudsjettet sprekker, når naturen raseres og landbruk blir ulønnsomt, tvinges folk til handling.

Dette partiet finnes ikke representert på Stortinget som en samlet kraft. Sp høster medvind, men klarer ikke, eller vil ikke, se det store bildet. De tror de kan være med på ferden og likevel høste gevinsten. Det går ikke.

For Document og alle gode krefter gjelder det å bevisstgjøre om sammenhengene mellom alle disse inititativene som endrer levevilkårene til det ugjenkjennelige. Det går så fort!

De kjennetegnes ved en total mangel på forsiktighet, på utprøving, omhu, hensynsfullhet og blikk for hva og hvor man vil. Ikke minst kjennetegnes de ved en manglende vilje til ærlighet og åpenhet. På toppen av det hele etterlyses «respekt», en klassisk hersketeknikk.

Folk begynner å miste tilliten til systemet.

Stortingspresidenten mener at det er tegn til at demokratiet bryter sammen. Det faller henne ikke inn at hun er en del av problemet.

Det klages over manglende interesse for hva som foregår i Stortinget. Når hørte vi sist en politiker si noe virkelig interessant fra Stortingets talerstol, som f.eks. å gå i seg selv?

 

 

 

Forhåndsbestill boken her til spesialpris!

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂