Sakset/Fra hofta

Det er blitt mange slike minnesteder over drepte i Malmø de senere årene. Foto: Jan Malmsten

Utgangspunktet for artikkelen i Sydsvenskan, gjengitt i svenske Expressen, er at 32 personer er skutt til døde i 30 separate hendelser i Malmø siden 2015. Flere av de 120 mennene som på en eller annen måte kan koples til disse hendelsene, har også en kopling til hverandre. Barndomsvenner myrder blant annet hverandre.

Sydsvenskan har valgt ut 20 menn som enten er mistenkt for å ha skutt noen, eller har bidratt i planlegging eller medvirket i forbindelse med drapene. Alle de unge mennene er født på 1990-tallet og er mellom 20 og 28 år gamle. Totalt er de dømt for 180 kriminelle hendelser, alt fra trafikkforseelser til ran, mishandling og mord. I tillegg kommer 53 kriminelle handlinger som mennene ikke kunne dømmes for fordi de blant annet var for unge.

18 av mennene er vokst opp i såkalte utsatte områder, og 17 av de 20 har svensk statsborgerskap. 14 er født i Sverige, men nesten alle har foreldre som har flyttet til Sverige fra enten Midtøsten eller Afrika.

En ganske interessant opplysning er at halvparten av mennenes foreldre også er domfelte, for brudd på narkotikalovgiving, smugling og grov mishandling. Det er likevel også de som kommer fra familier med stabil økonomi og akademisk bakgrunn.

Enkelte av mennene finnes allerede som 10-åringer i politiets registre, og flere har gått gjennom blant annet program for kriminalitetsforebyggende tiltak. Men ingen av tiltakene som det offentlige har iverksatt har gitt positive resultater – og for flere av mennene gjentas formuleringen «Alla ressurser har tömts ut» fra sosialtjenesten.

Dette var altså 20 av 180 unge menn, født på 1990-tallet. Hva med de unge som er født på 2000-tallet? Antallet unge med bakgrunn fra Midtøsten og Afrika er vel ikke akkurat redusert – og ressursene hos sosialtjenesten er neppe større enn for 10 og nærmere 20 år siden. Malmøs framtid ser definitivt ikke lys ut.

Fortsatt aktuell:

Kjøp Christopher Caldwells «Revolusjonen i Europa – innvandring, islam og Vesten» fra Document Forlag her.