Sakset/Fra hofta

Når Harald Klungtveit går ned i Studenterlunden for å fotografere at Rasmus Paludan er der, er det ikke Paludan han er opptatt av, men menneskene som har stanset opp for å høre ham. Klungtveit driver overvåking av mennesker på offentlig sted. Det er akkurat slik Redox driver i Danmark. Overvåking, kartlegging og intimidering. Foto: Document.

Filter Nyheter går etter strupen på politiske motstandere. De fotograferer publikum på et offentlig møte for å kunne henge ut og intimidere. Nå er det samboeren til Tor Mikkel Wara som blir dratt gjennom søla.

Filter Nyheter har spadd frem at hun ble dømt for flere straffbare forhold for ca. 30 år siden.

Onsdag denne uka skrev Filter Nyheter at Bertheussen tidligere er dømt for bedragerier, tyverier og dokumentforfalskning. Ifølge avisas opplysninger sonet hun en dom på 30 dagers fengsel i Bredtveit fengsel i Oslo i begynnelsen av 1986. I to andre saker fikk hun betingede dommer.

Dommene falt i tidsrommet mellom 1982 og 1989. (NTB)

Dette vitner om et menneske som har hatt problemer. Det er mange som har problemer. I en rettsstat gir man individet anledning til å gå videre når straffen er sonet. Mediene har sågar en ordning som sier at alvorlige forbrytelser anonymiseres når det har gått et stykke tid, nettopp for at ingen skal bli fristet til å gjøre det Filter Nyheter gjør: slenger fortiden i ansiktet på Bertheussen.

Forsvarer John Christian Elden reagerte på at opplysningene om de tidligere dommene kommer fram nå.

– Det virker som et forsøk på å sverte henne i mediene og har ingen relevans for faktum i denne saken, sa Elden til NTB.

Tidspunktet for «outingen» er neppe tilfeldig. PST er ferdig med sin etterforskning og sender sin konklusjon til påtalemyndigheten. Filter Nyheter ønsker nok Bertheussen dømt.

Dommer Ina Strømstad sier at dommer som er mer enn ti år gamle, normalt ikke skal tillegges vekt. Dét må leses som en reprimande til Filter Nyheter.

Tidligere avgjørelser kan tas med inn i vurderingen av skyldspørsmålet, oftest for å belyse eventuell modus, forteller Ina Strømstad i dommernes mediegruppe til Dagbladet.

– Det er opp til retten å vurdere hvilken vekt de har. Jo eldre – eller jo fjernere de er fra det forholdet som nå behandles – desto mindre vekt vil tidligere dommer ha. Avgjørende bevis for skyldspørsmålet har tidligere domfellelser ikke, sier Strømstad.

Hun understreker at hun uttaler seg på generell basis.

Ifølge Ina Strømstad kan tidligere avgjørelser ha betydning for straffen, men det skal normalt ikke legges vekt på dommene når de er mer enn ti år gamle. (NTB)

OK med karakterdrap på folk på høyresiden?

Filter Nyheters metode minner om de vi daglig ser anvendt i USA: Det tas ingen hensyn når det gjelder å ramme folk på høyresiden. Alle midler er tillatt. Men når dette kommer fra folk som ellers holder den moralske fanen høyt og mener de er eslet til å irettesette og straffe andre, blir tonen falsk.

Det er ingen tvil om at opplysningene om Bertheussen er satt ut for å skade henne. Når man går inn for å skade et privat menneske ved å grave opp dritt fra hennes fortid, viser Harald Klungtveit hvem han virkelig er.

Det finnes ikke noen nedre grense for hvor lavt Klungtveit vil la seg synke for å ramme folk han ikke liker.

Hva skulle være relevansen for sakens opplysning?

Det kan kun være fordi venstresiden gikk i krigen for Black Box-teateret og forestillingen Ways of Seeing, hvor nettopp privatlivet til folk på høyresiden ble stilt til offentlig skue. Bl.a. var de hjemme og filmet huset til Knut Andersen. Konteksten var at «disse menneskene» sprer rasisme og muslimhat i dagens Europa.

All vandaliseringen og truslene mot Waras hus vakte oppsikt, men ikke så mye oppsikt som hvis det hadde vært en justisminister fra venstresiden som var blitt trakassert.

Så sprang bomben: Waras samboer kan ha vært involvert. På hvilket stadium, er ikke godt å si. Det kan være at det tiltet for henne, vi vet det ikke, men muligheten er der.

Harald Klungtveit lar ikke tvilen komme henne til gode. Han vil gjerne bidra til at hun faller ned i avgrunnen.

Bertheussen har klagd VG inn for PFU.

Denne saken er enda grovere.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.