Sakset/Fra hofta

Tegning: Karine Haaland

Dette valget representerer på mange måter et generasjonsskifte. Og et kjønns-/inntekts-skille.

De som er voksne og har stemt H og Ap på bakgrunn av uenighet omkring arbeidsvilkår/skattlegging/privatisering i industri/næring, finner nå at disse partiene er enige om å avvikle denne.  😉

I likhet med de fleste andre partier.  😉

De står måpende tilbake.

Dette er også trolig et kjønnsdelt, det vil si inntektsdelt, valg.

De som er avhengig av inntekt, det vil si menn, har ikke lenger noe parti å stemme på. Partiene de pleide å stemme på vil nå legge ned arbeidsplassene deres, og har allerede lagt bomringer i veien for at de skal komme dit.

De som lever av mannens, farens eller statens midler – kvinner i deltid/offentlig sektor/barn og ungdom og studenter, og som ikke behøver å tenke på inntekt, yrke, bærekraftig næring etc, og/eller bruker bil for å komme seg på jobb, og kan være opptatt av yoga, sykkelstier og instagram, satse på en master i mangfold og islamofobi ved Oslo Meth, eller kanskje bli yogainstruktør eller influencer, har en rekke myke miljøvennlige, kroppsnære, lavkarbo-partier i ren, ny ull å stemme på.

Som kan tilby sykkelstier og eksotiske mennesker i fremmedartede drakter til pynt langs sykkelstiene.

Gi meg et parti som snakker til dem som arbeider og skaper verdiene, og de vil vinne valget.

Vi kunne kalt det for eksempel Arbeiderpartiet.

 

Vi har høstsalg på bøker! Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad for 150 kr.