Sakset/Fra hofta

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix.

Blant de mer overraskende resultatene av Arendalsuka var uttalelsen fra Siv Jensen om at medlemskap i organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) er uforenlig med å være Frp-medlem.

Foranledningen var at noen med medlemskap i begge organisasjoner hadde omtalt muslimer som barbarer. Utvilsomt en dum påstand, men skal alle SIAN-medlemmer hefte for at noen SIAN-medlemmer sier dumme ting?

Det er ikke så godt å si hvor gjennomtenkt Frp-lederens uttalelse var heller. Kan partilederen suverent bestemme denslags, eller finnes det grunnlag i partiets egne regler for å utestenge folk kollektivt på denne måten?

Konsekvensen er uansett at NRK nå opptrer som et politi i jakten på SIAN-medlemmer som også stiller til valg for Frp. NTB skriver:

Frp-leder Siv Jensen ber fylkesledere i partiet rydde opp etter at NRK har avdekket at 28 personer som står på Frps lister, har deltatt i SIANs Facebook-gruppe.

En gjennomgang NRK har gjort, viser at 28 av dem som har vært aktive i Stopp islamiseringen av Norges facebook-gruppe de siste fem årene, står på Frps valglister til kommunevalget.

Samtidig virker Jensen oppmerksom på at bordet risikerer å fange for henne. Tanken på ukritisk kollektiv eksklusjon av de angjeldende personene er neppe særlig komfortabel, så hun ordlegger seg annerledes:

– Jeg har bedt våre fylkesledere om å kontakte dem det gjelder og vurdere sanksjoner. Eventuelle grove overtramp kan i verste fall bety at man mister medlemskapet, sier Jensen.

Dette kan vanskelig bety annet enn at SIAN-medlemskap til syvende og sist er forenlig med Frp-medlemskap så lenge man ikke sier dumme ting. Burde hun ikke ha sagt det helt fra starten av for å slippe at NRK og andre deler av opposisjonen maler henne inn i et hjørne?

Saken er utvilsomt at Jensen lar seg påvirke av nesten hele maktelitens fisefine lettkrenkethet på islams vegne. Men hvorfor skulle hun bry seg om den? Kanskje fordi den også har funnet veien inn i hennes eget parti. Lederen i Frps organisasjonsutvalg, den tilsynelatende ikke særlig smarte Alf Erik Andersen, har sagt til NTB at «SIAN som organisasjon er ikke noe som vi ønsker å assosieres med overhode».

Man skulle tro at organisasjonen hadde begått terror, noe som forresten ikke avstedkommer lignende avstandtagen fra venstresiden hvis terroren utføres av palestinere.

Det store paradokset er at Frp-lederen samtidig forsvarer bruken av ordet «snikislamisering», hvilket formodentlig betyr at hun ikke anser islamisering som en god ting.

Så hvorfor stiller hun større krav til personer som tar til motmæle mot islamisering, enn til andre? Man får nesten inntrykk av at de er hår i suppen. Det henger ikke sammen. Islam får kort og godt Fremskritts­partiets hjerne til å kortslutte.

Hva er det så SIAN står for?

På Wikipedia kan man lese følgende:

Foreningens formål er, ifølge dens vedtekter, «å motarbeide, stoppe og reversere islamiseringen av Norge. Islam er en totalitær politisk ideologi og bevegelse som er i strid med Grunnloven og lovverket i det norske samfunnet.». I foreningens vedtekter påberoper foreningen seg at den «bygger på demokratiet, rettsstatens prinsipper og FNs menneskerettighetserklæringer».

SIAN går imot bygging av nye moskeer i Norge, og «går imot at det tillates å rope fra minareter. Vi går imot økt innvandring av tilhengere av islam til Norge. Vi vet at der Islam vokser seg sterkere forsvinner også etterhvert demokrati og frihet.»

Disse delene av SIANs vedtekter er ganske sikkert i tråd med oppfatningene hos et flertall av befolkningen – et overveldende sådant blant Frp-velgerne. Frp ønsker vel ikke økt islamisering?

Meningsmålinger har vist at et flertall av de spurte i en rekke europeiske land ønsker full stans i innvandringen fra muslimske land, og i andre målinger har klare flertall, blant annet i Norge, sagt at islam er uforenlig med de respektive europeiske landenes verdier.

Så lenge ingen politiske partier, heller ikke Frp, klart fremmer det som er vanlige oppfatninger i befolkningen generelt og blant deres egne velgere spesielt, er det knapt til å unngå at de samme oppfatningene frontes av bevegelser som ikke alltid ordlegger seg i parlamentariske vendinger.

Frp kunne ha gjort bevegelser som SIAN overflødige ved å ta klarere standpunkt mot islam. Ja, og så ville velgerne komme tilbake. Det burde være en no-brainer, men er det åpenbart ikke. Uansett burde selv en kortsluttet hjerne klare såpass.

 

Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag her!

Les også