Sakset/Fra hofta

MS Malmö ved Svalbard høsten 2016. Foto: Arctic Wildlife Tours

Ett av de viktigste grunnlagene for dagens klimahysteri, er noe som kalles «hockeykøllegrafen». Dette vitenskapelige «beviset» for menneskeskapt global oppvarming ble første gang presentert i artikkelen «Global-scale temperature patterns and climate forcing over the past six centuries», av klimaforskerne Michael E. Mann, Raymond S. Bradley og Malcolm K. Hughes, i det anerkjente tidsskriftet Nature i 1998.

Grafen viser en rekonstruksjon av temperaturen på den nordlige halvkula fra år 1400 til nåtid, og viser hvordan klimaet har vært nesten fullstendig stabilt med små variasjoner, helt til våre dager da temperaturen viser en brå og dramatisk oppgang, med en svært stor økning i temperaturen i siste halvdel av 1900-tallet. Det var klimatologen Jerry Mahlman som introduserte begrepet «hockeykølle» for å beskrive grafen. 

IPCC tok denne grafen inn i sin tredje rapport, og dette er selve grunnlaget for myten om vår ødeleggende effekt på jordens klima, som igjen ligger bak de store og kostbare politiske prosjektene for å «redde klimaet» med CO2-avgifter, bompenger, totonns luksus-elbiler, og vindturbiner som raserer både utsikten og økonomien.

Denne grafen var ikke bare fake news, den var også fake science

Forfatterne hadde rett og slett manipulert dataene, slik at tidligere tiders klimavariasjoner forsvant. Blant annet ble middelalderens varmeperiode utradert – en varmeperiode hvor klimaet beviselig var varmere enn i dag.

Denne bevisste manipuleringen av data og opinion, danner igjen bakgrunnen for det som kalles «climategate», hvor IPCC ble strippet for kredibilitet, og ble tvunget til å legge hockeykølle-grafen til side. Det har imidlertid ikke hjulpet det minste, for klima-profetene presenterer fortsatt avleggere av denne løgnen, og insisterer fortsatt på at «jorden aldri har vært varmere. Programleder Andreas Wahl trakk f.eks. en variant av «hockeykølla» fram i sitt program «Folkeopplysningen» høsten 2018.

Mann har aldri villet frigi dataene som ligger bak grafen, hvilket er vitenskapelig uhørt, og på den bakgrunnen uttalte den kanadiske professoren Tim Ball at Michael E. Mann hører mer hjemme i et fengsel enn på et universitet. For denne uttalelsen gikk Mann til sak mot Ball, etter årevis med krangel og oppstyr.

For få dager siden falt rettens dom: Full frifinnelse av Ball, mens Mann må betale motpartens saksomkostninger. Hvis ikke saken legges død, kan det tenkes at Mann nå vil bli saksøkt for misbruk av offentlige midler, siden han fortsatt nekter å frigi sine data. Det er nettopp det som ligger til grunn for rettens avgjørelse.

Men gled deg ikke for tidlig: Dette vil heller ikke ha minste effekt på klima-industrien, som fortsetter sin raske og totalitære overtakelse av Europa – mens alle andre kontinenter stort sett gir blaffen. Den globale temperaturen viser riktignok tendenser til en nedkjøling i følge solforskere, og jammen blir det skiføre i vinter også, men pytt.  «Hockeykølla» lever i beste velgående i klimapropagandaens endeløse strøm av fake news.

 

 

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal: