Tavle

I årets kommunevalg har 4,2 millioner innbyggere stemmerett. De som kan stemme, er:

* Norske statsborgere som er over 18 år/ fyller 18 i valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

*Utenlandske statsborgere som er over 18 år/fyller 18 i valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

* Statsborgere fra andre nordiske land (Danmark, Island, Finland eller Sverige), som er over 18 år/fyller 18 i valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge siden senest 30. juni 2019.

* Nær 389.000 av de stemmeberettigede er utenlandske statsborgere, mens 293.500 har innvandrerbakgrunn. Drøyt 258.000 er førstegangsvelgere.

(Kilder: Valgdirektoratet, SSB)

 

«Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag her!