Nytt

Vi må holde hodet kaldt. I jakten på gode miljøtiltak må vi vokte oss for politikere og aktivister med miljøpanikk, sier Ketil Solvik-Olsen.

Vet de unge aktivistene hva de brøler for? spør Solvik-Olsen, sentralstyremedlem i Frp og tidligere samferdselsminister i en kronikk på nrk.no.

Verden trenger løsninger, ikke miljøpanikk. Norge er med og leder vei i klimapolitikken – fordi de voksne faktisk bryr seg, ifølge Ketil Solvik-Olsen.

Det blir som å heie på elbilister som lader med dieselaggregat. La oss jobbe for bedre miljø, men uten å hvile på symboltiltak. Vi må også sikre løsninger som ivaretar vårt demokrati og gode samfunn, ikke omfavne løsninger fundert på tvang og moralisme.

Vi skal være på vakt når grupper vil bruke miljødebatten til å innskrenke vårt demokrati, rangere velgere og sette til side folkevalgte organ.

Det er ikke bare barn som er engasjert i vår fremtid. Jeg har forhåpentligvis fortsatt mer enn halve livet igjen. Jeg har barn og en gang får jeg nok barnebarn. Selvsagt bryr jeg meg om fremtiden. Det er nettopp derfor jeg har engasjert meg i politisk arbeid gjennom mange tiår.

Jeg blir likevel bekymret når det går mote i å skulke skolen for å markere synspunkt. Mer bekymret blir jeg når slike markeringer oppfattes som støtte til politiske standpunkt som sjelden har virket for å oppnå forbedringer i samfunnet og hvor man svartmaler samfunnet en bor i.

Solvik-Olsen påpeker at kull fortsatt er verdens største energibærer, og at Kinas utslipp per innbygger snart er høyere enn Norges. Utslippene per innbygger i Norge går ned, mens de går opp i Kina. Den årlige økningen i CO₂-utslipp fra Kina og India de siste to år har vært 10 ganger større enn Norges totale utslipp i 2018.

Det er verdt å minne om at norske utslipp går ned, ikke opp. De er lavere nå enn da rødgrønn regjering styrte – selv om mediedebatten gir et annet inntrykk. Norge er med og leder vei på mange områder. Ikke fordi noen professorer foreslår å sette folkevalgte institusjoner til side. Ikke fordi noen miljøvernorganisasjoner ber dagens unge demonstrere mot alt som har skapt velstand i Norge. Men fordi de voksne faktisk bryr seg.

[…]

Jeg er glad for at barn og ungdom ønsker å bidra til en bedre fremtid. Det er ikke vanskelig å få oppmerksomhet ved å brøle på åpen plass. Men vil du virkelig endre verden – så finn løsninger.