Tavle

Hva med en handlingsplan som kunne beskytte samtlige av landets borgere mot hat og vold – uavhengig av religiøs tilknytning og opprinnelse?!

Hadde ikke det vært noe!?

Jeg tenker på et felles lovverk som skal være likt for alle i samfunnet.

Tittelen kunne vært f.eks. Straffeloven og vært lik for alle borgere. I denne kunne vi hatt lover som omtalte f.eks. diskriminering, ran, sjikane, biltyveri, vold og trusler etc. mot samtlige norske borgere.

Lovverkets rettsområde kunne vært Norge – definert av landets grenser og omfattet alle norske borgere!

Dette var bare en idé jeg kom på akkurat nå.

 

Kjøp «Hypermoral» av Alexander Grau fra Document Forlag her!