Roger Scruton taler ved Documents arrangement i Oslo Militære Samfund den 24. mai 2011. Stillbilde: Document / YouTube.

Den britiske filosofen Roger Scruton har møtt mye motbør i sitt hjemland helt siden han på 1980-tallet markerte seg som konservativ intellektuell med brodd mot venstresiden. Det ble satt en stopper for hans akademiske karriere i Storbritannia, og Scruton havnet i et slags intellektuelt eksil i USA.

I de senere årene er Scrutons tenkning blitt noe mer akseptert også i øyrikets akademia, om enn man kanskje må benytte uttrykket tålt opphold, og han er dessuten blitt adlet. Likevel er det fremdeles venstrefolk som er ute etter skalpen hans.

I vår ble Scruton i all hast avskjediget fra sitt verv som leder for et statlig råd for byggeskikk i Storbritannia. Foranledningen var en indignert storm i sosiale medier etter at New Statemans assisterende redaktør George Eaton fordreide noen uttalelser Sir Roger hadde gitt i et intervju, slik at han ble portrettert som homofob, rasist, islamofob og hele rukkelet.

Den paniske avskjedigelsen på dette sviktende grunnlaget var naturligvis en skam, men nylig ble Scruton igjen tilbudt lederjobben i byggeskikkrådet.

Douglas Murray kunngjør denne tirsdagen i The Spectator at Scruton har takket ja til tilbudet.

Dermed har offentligheten fått et aldri så lite eksempel på at det er mulig å gjøre opp en urett som blir begått mot konservative intellektuelle, i dette tilfellet en av verdens aller fremste. Om en svale gjør noen sommer, gjenstår å se.

*.* *

Det er litt av et sammentreff at denne nyheten kommer samtidig som vi står på nippet til å omtale den neste utgivelsen på Document Forlag, nemlig «Konservatismen» av nettopp Roger Scruton. Vi benytter således anledningen til å forespeile at utgivelsen vil bli kunngjort for full musikk i kveld.