I fjor trådte den nye svenske «samtyckelagen» i kraft.

Nå er en mann for første gang dømt, i tingrett, hovrett og svensk høyesterett, Högsta Domstolen, etter denne loven. Straffeutmålingen er på åtte måneders fengsel.

Loven går ut på at dersom en person har sex med en annen, kan dette i ettertid straffes som voldtekt, selv om ingen har gitt fysisk eller verbalt uttrykk for at samleiet ikke var frivillig. I klartekst: Det stilles ingen krav til å bevise at en straffbar handling har funnet sted. Anklagen alene er nok til å få sex-partneren dømt.

Dette er livsfarlig og samfunnsnedbrytende.

Det vil nemlig si at dersom en mann er alene sammen med en kvinne i et tidsrom, uten vitner til stede, kan mannen i ettertid anklages, dømmes og straffes for voldtekt. Uten krav til bevis for at noe slikt har funnet sted.

De samfunnsmessige konsekvensene av denne loven vil bli ødeleggende.
For hvor bringer dette oss?

Det bringer oss til et samfunn hvor kvinner ikke vil kunne ferdes uten anstand, eller være alene sammen med en mann, uten å representere en trussel mot dennes rettssikkerhet.

En mann og en kvinne alene sammen vil til enhver tid medføre en risiko for anklager, dom og fengselsstraff for mannen. Loven gjør i praksis enhver kvinne til en potensiell trussel mot en manns rettssikkerhet.

Dette er en risiko og en trussel som menn etter hvert vil begynne å beskytte seg mot, ved å begynne å beskytte seg mot kvinner og den risiko disse nå representerer, slik menn beskytter seg mot kvinner i andre kulturer – gjennom å pålegge kvinner anstand og adskillelse fra menn.

Sverige har altså innført en lov som bryter den gamle skandinaviske unike tilliten mellom mann og kvinne. Båndene mellom oss. Og innfører en annen kulturs mistillit og kjønnssegregering.

Vår skandinaviske kulturs suksess er bygget på et unikt samarbeid mellom mann og kvinne, et samarbeid basert på tillit.

Når Sverige nå gjennom lov bryter denne tilliten og gjør oss til trusler mot hverandre, bryter de ned ikke bare grunnlaget for et rikt og vellykket tillitssamfunn, men også sin siste rest av en unik sivilisasjon.

«Högsta domstolen konstaterar att en person som mot sin vilja utsätts för ett sexuellt närmande inte har något ansvar för att säga nej eller för att på annat sätt uttrycka sin motvilja.»