Thirteen men, who according to police have been convicted of being part of gangs that carried out a string of sex crimes including rape against girls in western England are seen in this combination of undated pictures released by Avon and Somerset Police on November 27, 2014. The men, of Somali origin and aged between 20 and 24, took advantage of vulnerable young girls in Bristol using hotels and guests houses to carry out abuse, detectives said. Six men were jailed for more than 70 years in total after being found guilty earlier this year. Another seven were convicted after a trial beginning in October and will be sentenced on Friday. The men are (top L-R) Abdirashid Abdulahi, Zakariah Sheikh, Said Zakariah, Omar Jumale, Mustafa Farah, (2nd row L-R) Mustafa Deria, Mohamed Jumale, Mohamed Dahir, Liban Abdi, Arafat Ahmed Osman, (3rd row L-R) Idleh Osman, Jusel Abdirizak, and Abdulahi Aden. REUTERS/Avon and Somerset Police/Handout via Reuters 

Sex-grooming-gjengene i Storbritannia illustrerer problemet: kulturer som ikke respekterer kvinner. Det handler ikke bare om Kølnerdomen nyttårsaften. Det er et problem som gjør seg gjeldende i alle vesteuropeiske land med mange ikkevestlige menn. Det driver kvinnene vekk fra gatene. De kan ikke lenger gå alene. Mediene liker ikke å snakke om «problemene». Hvis mediene hadde gjort jobben sin, hadde politikerne blitt nødt til  å foreta seg noe. Sverige ligger øverst på voldtektsstatistikken, men det offisielle Sveriges løsning er å vedta en lov som går enda lenger i en retning som er helt irrelevant i forhold til problemene som gjør gatene utrygge for kvinner. Foto: Andrew Winning/Reuters/Scanpix

Den svenske regjeringen viser handlekraft for å beskytte landets kvinner mot seksuelle overgrep!

Stefan Löfvens feministiske regjering erklærer at kvinners fundamentale interesser nå virkelig skal prioriteres. Det skal bli slutt på at stadig nye tusener av unge menn opplært i kvinneforakt og voldsbruk får slippe inn i landet. Det skal bli slutt på latterlige straffer som samfunnstjeneste og betinget fengsel for unge voldtektsmenn. Det skal bli slutt på utbredelsen av parallellkulturer hvor kvinners frihet krenkes på det groveste. Sverige skal ikke ha flere steder som Malmö, der politiet nå advarer kvinner mot å gå alene utendørs, etter tre horrible gruppevoldtekter på en måned. Det skal bli slutt på en stadig synkende opppklaringsprosent i voldtektssaker (ned fra 30 % i 2009 til 10 % i 2016, ifølge Bråttsförebyggande rådet) ved at politiet gis de nødvendige ressurser og fullmakter for å gjøre jobben sin.

In your dreams. Regjeringen Löfven har selvsagt ikke tenkt å gjøre eller si noe av dette, eller noe som helst annet som kan ha reell betydning for å reversere den utviklingen som har gjort Sverige til voldtektsland nummer én i Europa, et land der kvinnene nå er mindre trygge i det offentlige rom enn de noen gang har vært. En utvikling som ene og alene kan forklares med en innvandringspolitikk som fullstendig har forandret landet i løpet av én generasjon.

Derimot har regjeringen Löfven vist sin lydhørhet overfor en metoo-kampanje som forsøker å gjøre normale former for seksualadferd til straffbare overgrep. Der et blikk eller et verbalt uttrykk for «sjåvinisme» skal kategoriseres som overgep og kvalifisere til offentlig gapestokk. En kampanje som peker ut «mannen», dvs. den vanlige svenske mann, som selve problemet, og ikke innvandret ukultur.

Sverige har en seksuallovgivning som i likhet med den norske har gått stadig lenger i retning av kriminalisering i de senere år. Julian Assange kalte Sverige for «feminismens svar på Saudi-Arabia», etter hans erfaringer. Nå vil regjeringen ha ytterligere en utvidelse. Man skal kunne dømmes for voldtekt dersom det ikke har blitt gitt et klart samtykke til sex på forhånd. Voldskriteriet, eller kravet om at det skal dreie seg om utnyttelse av en særlig sårbar person, blir tatt ut av voldtektsdefinisjonen, mens selve begrepet beholdes.

Også Norge har innført straff for seksuelle handlinger med noen som ikke har samtykket, men Sverige vil dra det lenger ved å rubrisere dette som voldtekt, med den betydelige straffeforhøyelse som ligger i dét. SVs Petter Eide har kastet seg på og vil innføre det samme i Norge, slik Amnesty, den organisasjonen han har vært leder av, lenge har gått inn for.

Den svenske regjeringen foreslår også, fremgår det på dens nettsider, at to nye kategorier av forbytelser innføres, uaktsom voldtekt og uaktsomt seksuelt overgrep. Uaktsomheten vil gjelde den omstendighet at den andre personen ikke deltar frivillig.

Også her kommer Sverige nå til å rykke fra Norge, som for flere år siden innførte grovt uaktsom voldtekt som lovbrudd.

Kombinasjonen av utvidelse av voldtekts-begrepet i objektiv henseende og det sterkt reduserte skyldkravet reiser alvorlige spørsmål ved rettssikkerheten for mannen, hvis kvinnen i ettertid av en eller annen grunn finner ut at det ikke var noen god idé å ha sex med ham likevel. Eller hun vil hevne seg. Eller finner ut at hun kan tenke seg økonomisk erstatning. Eller noe annet. Skal en mann måtte skaffe seg skriftlig samtykke for ikke å risikere straffeforfølgning i ettertid?

Én bra ting ligger i den svenske regjeringens forslag, nemlig at minimumsstraffen for grov voldtekt og grov voldtekt mot barn heves fra fengsel i fire år til fengsel i fem år. Det kommer ikke til å hindre svenske domstoler i å fortsette med å gi samfunnstjeneste eller betinget fengsel. Spesielt ikke hvis det gjelder overgrep begått av «barn».

Og regjeringens nye lover kommer ikke til å gjøre det minste med den berøringsangsten overfor innvandret seksualkriminalitet som så ofte gjør politiet og andre myndigheter handlingslammet.

Sveriges regjering kommer til å sole seg i glansen av forestillingen om sin feministiske fortreffelighet. Mens det på landets gater, i parker, på konserter og skoler fortsatt vil bli stadig farligere å være kvinne.

 

Kjøp Sir Roger Scrutons bok fra Document Forlag her!