Antifa USA – stillbilde fra youtube

I USA har det politiske klimaet hardnet betydelig til. Det skyldes ikke minst fremveksten av høyrøstede og voldelige grupper av såkalte «antifascister».  De er ekstreme og de er intolerante. De er de virkelige fascistene, de har bare ikke forstått det selv. Får vi samme utvikling her i Norge?

Tendensen er tydelig over hele USA. Grupper av såkalte antifascister (kalt Antifa) mobiliserer til «kamp» mot alle og enhver som oppfattes som «nynazister», høyreekstreme osv.

Det høres kanskje ikke så ille ut i utgangspunktet. Ingen er jo særlig glad i verken nazister eller andre ekstremister. Problemet er bare at disse Antifa-gruppene definerer det meste av holdninger i sentrum eller til høyre i politikken som «høyreekstremisme», ja, til og med «nazisme».

For eksempel er tilhengere av det republikanske parti automatisk «høyreekstreme» for disse såkalte Antifa-gruppene. Det samme gjelder selvsagt alle som måtte ta til orde for en noenlunde nøktern eller streng innvandringspolitikk, uttrykke tvil til menneskeskapte klimaendringer, vise støtte til Israel, være kritiske til at folk skal definere sitt eget kjønn, eller antyde at USA ikke er en «rasiststat». Da risikerer man å bli utsatt for «antifascistenes» hemningsløse raseri, og det kan fort gå på helsa løs.

Disse gruppene har gjerne sitt fotfeste i universitetsmiljøene, noe som er ganske underlig med tanke på den bunnløse kunnskapsmangel og det lavpannede intellektuelle nivå de representerer. Dette er i stor grad frådende, vrælende pøbel på et gorilla-stadium. Deres «argumenter» består av hyling av slagord og skjellsord for å overdøve andre, systematisk personhets og mobbing, kasting av gjenstander på folk (f.eks. begre fulle av milkshake, av alle ting) og utøvelse av vold i ulike former.

En ny «trend» blant Antifa-aksjonistene har vært å reise rundt i landet og rive ned/ødelegge statuer og minnesmerker over «nazister og fascister». Det vil i praksis si statuer av soldater fra sørstatene, av republikanske senatorer, guvernører og presidenter, forfattere og andre som av Antifa-pøbelen oppfattes som «farlige». Koblingen til nazisme osv. er så meningsløs at det er komplett absurd.

Merkelig nok synes statuer av demokratiske politikere å være «fredet». Enda det er et nokså ubestridt faktum at det så å si utelukkende sto demokrater bak både slaveriet, Ku Klux Klan og andre rasistiske skampletter i USAs historie. Dette er åpenbart ukjent for den stupide Antifa-bermen. Det er faktisk et nokså vennskapelig forhold mellom Demokratene og Antifa. De er på «samme side». Det sier litt om hva som kan stå på spill i neste presidentvalg i USA.

Ironien i forholdet mellom Antifa og Demokratene er gjentatte ganger påpekt av den lynskarpe konservative tenkeren Dinesh d`Souza, til stor forargelse for det venstreorienterte USA.  Antifa-bermen har knapt fått det med seg, de ville uansett neppe forstått hva han snakket om.

Det hører med til bildet at Antifa-gruppene gjør sitt beste for å kneble d´ Souza, men de har så langt ikke klart å hindre ham i å besøke universiteter over hele landet og holde foredrag som snur opp ned på det meste av det studentene får servert i undervisningen.

https://www.youtube.com/watch?v=dV4DRj40fdU

I de senere år har det vært en rekke aksjoner mot konservative (dvs. ikke-venstreorienterte) lærere og forelesere ved universitetene. Antifa-gruppene har krevd at disse må boikottes, avskjediges osv. Ryggradsløse universitetsledere har ikke våget annet enn å etterkomme kravene, av frykt for selv å bli stemplet som «nazister». Resultatet er at det i dag er en overveldende majoritet av venstrevridde lærere ved alle universiteter. Utrenskningskampanjen fortsetter for fullt for å bli kvitt de siste «nazistene» blant lærere og forelesere. Snart er ensrettingen total.

Journalister som drister seg til å skrive om fenomenet, blir utsatt for stempling, trakassering og vold. I likhet med i Norge er mesteparten av pressen i USA godt forankret på venstresiden, og man velger å ikke skrive om dette. For vi snakker tross alt som «det gode hatet», ikke sant?

Nettstedet IsraelUnwired har ved flere anledninger sett på utviklingen av rød fascisme og venstreekstremisme i USA. Nylig beskrev de tilstandene i Portland, Oregon, som av mange regnes som USAs kanskje aller «verste» by med tanke på å gi den voksende venstreekstremismen frie tøyler:

Blant annet forteller de hvordan den uavhengige journalisten Andy Ngo blir utsatt for brutal vold av Antifa-fascistene når han forsøker å dekke disse gruppenes virksomhet.

«Ngo has become targeted by Antifa thugs because he attends their events to capture their violence on camera, exposing the truth about them. Unfortunately, mainstream media is silent about their violent activities.»

    «What makes the situation even more dangerous for Americans is that Democrats and the left not only do not condemn Antifa violence, but they support it. Their logic goes that anyone who is a neo-nazi deserves to be stopped with violence. The problem is how they define who is a neo-nazi!”  

Les den skremmende saken her:

https://israelunwired.com/fascism-on-the-streets-of-the-us/

Som den konservative tenkeren Dinesh d´ Souza ofte påpeker, så har venstresiden i dag mer eller mindre kontroll over både mediene, skolene og Hollywood, tre sentrale maktfaktorer for opinionsdannelse i USA.

Også i Norge ser vi noe tilsvarende, om vi bytter ut Hollywood med kultursektoren generelt.  Særlig er det trist å se hvordan de norske mediene har abdisert moralsk og profesjonelt, og nå fremstår som rene aktivister for venstrevridde holdninger.

Det nærmeste vi hittil kommer de såkalte Antifa-gruppene i Norge, er antagelig Blitz slik de var på sitt verste for noen år siden. I dag er det heldigvis lite igjen av dette miljøet. Men det finnes andre, intolerante grupperinger på venstresiden, de som gjerne dukker opp for å sabotere og ødelegge når politiske motstandere holder møter. De kaller seg antifascister i Norge også.

I likhet med Antifa i USA er dette primitive miljøer med til dels fascistiske trekk. En fellesnevner er at de kan, vet og forstår så å si ingenting av politikk, historie og samfunn. De er ignoranter. Men de kan uansett utgjøre en fare for det demokratiet de fleste ønsker seg her i landet.

La oss håpe stadig flere får øynene opp for denne skremmende utviklingen, både i USA og i andre vestlige land.

Vi vet fra historien hvor mye vi har å tape på å la totalitære krefter få sette agendaen.

 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!